Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı imar planı askıda!

Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı imar planı askıda!İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı 1/ 5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı bugün askıya çıkarıldı.Bakırköy  Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na ilişkin 12 Aralık 2014 tasdik tarihli plan bugün askıya çıkarıldı. İmar planı 3 Nisan 2015 tarihinde askıdan inecek.İmar planı için tıklayınız