Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı imar planı iptal edildi!

Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı imar planı iptal edildi!İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı imar planı sit engeline takıldı. Plan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nca iptal edildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bakırköy Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı planları İBB Meclisi temmuz ayı oturumunda gündeme gelmişti. Plan notu düzenlemesi, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'ne incelenmek üzere gönderilmişti.

Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güveli'nin haberine göre, kurul kararı ile turizm tesisleri, özel eğitim tesisleri, özel sağlık ve özel sosyal kültürel tesis alanlarına uygulanacak plan notu değişti. “Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı”na dair alan araştırması yapılmadığı ve plan değişiklik teklifinin etkileyeceği taşınmazlara ilişkin yer altı ve yer üstü korunması gerekli kültür varlıkları açısından herhangi bir değerlendirme bulunmadığı açıklandı.

Koruma amaçlı imar planları hakkındaki kriterler, kurul tarafından uygun bulunmadı. Kurul kararını değerlendiren İmar ve Bayındırlık Komisyonu, plan notu düzenlemesini iptal etti. Karar mecliste oy çoğunluğuyla kabul edildi.