14 / 08 / 2022

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat'ın 2014 genel kurulu tescillendi!

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat'ın 2014 genel kurulu tescillendi!

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2014 yılı olağan genel kurulunun 13 Mayıs 2015 tarihinde tescillendiğini Kamu Aydınlatma Platformu'ndan duyurdu.Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2014 yılı olağan genel kurulunun 13 Mayıs 2015 tarihinde tescillendiğini Kamu Aydınlatma Platformu'ndan duyurdu.


EK AÇIKLAMALAR:

2014 yılı Olağan Genel Kurul Tescili 13 Mayıs 2015 tarihinde yapılmıştır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.