Yıkım ruhsatı nedir?

Yıkım ruhsatı nedir?

Yıkılmasına karar verilen yapının yıkılabilmesi için yıkım ruhsatının alınması gerekiyor. Peki yıkım ruhsatı nedir? Yıkım ruhsatı nasıl alınır? Yıkım ruhsatı için gerekli evraklar nelerdir? İşte yanıtı...


Yıkım ruhsatı nedir?

Yıkılmasına karar verilen yapının yıkılabilmesi için yıkım ruhsatının alınması gerekiyor. Söz konusu ruhsatı yıkılma kararı alınan yapının bağlı olduğu belediyeden alınıyor.


Konut yapımında müteahhit yapım sözleşmesinin imzalanması ne kadar zorunlu ise aynı şekilde müteahhit yıkım sözleşmesinin imzalanması ve yıkım fenni teknik sorumlusunun olması da bir o kadar gerekli oluyor.


Yıkım sözleşmesinde, yıkıma ne nezaret edecek fenni sorumlunun yıkım teknik sorumluluk taahhüdü vermesi gerekiyor.


Yıkım ruhsatı için gerekli evraklar..

SGK dan esas işveren adına iş yeri dosyası açılması

SGK dan esas işveren dosyası altında müteahhit iş yeri dosyası açılması

Belediyeye noterden,yıkım ve kazı,teknik sorumluluk taahhüdü verilmesi (Yıkım yapacak firma ve teknik sorumlu)

Muhtardan yıkılacak evde kimsenin oturmadığına dair yazı

Mevcut binanın,elektrik,su,doğalgaz,telefon aboneliklerinin kapattırılması

Yıkım hafriyatı dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye ibrazı 

Yıkım hafriyat kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün, saat, güzergah alınması

Yıkım ve kazı ruhsatı alınması


Kentsel dönüşümde yıkım ruhsatı nedir?

Yıkım ruhsatı; yapı maliklerinden biri veya birkaçının veya bunların vekillerinin müracaatı üzerine, yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına ve yıkım sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine istinaden, maliklerin muvafakati aranmaksızın altı iş günü içerisinde düzenlenir.