Yılmaz A Yapı Dekor İnşaat Mühendislik Taahhüt İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Yılmaz A Yapı Dekor İnşaat Mühendislik Taahhüt İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Yılmaz A Yapı Dekor İnşaat Mühendislik Taahhüt İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Yılmaz A Yapı Dekor İnşaat Mühendislik Taahhüt İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta 100 bin TL sermaye bedeli ile Nihat Yılmaz tarafından kuruldu.


Yılmaz A Yapı Dekor İnşaat Mühendislik Taahhüt İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta 100 bin TL sermaye bedeli ile Nihat Yılmaz tarafından kuruldu.


Yılmaz A Yapı Dekor İnşaat Mühendislik Taahhüt İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. 10. Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak. 11. Plastik kalıpların ve makinelerin imalat ve satışını yapmak. 12. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 13. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 14. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 15. Şirketin amacı; can ve mal güvenliğini teminen imar planlama fen sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ile ilgili yasanın amir hükümlerine aynen uyar. 16. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 17. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 18. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 19. Şirket borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek, rehin ve kefalet teminatları almak,vermek, şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri 3.şahıslar adına ipotek ettirmek veya 3.şahıslar adına ipotekler almak, kredi veren kurum ve kuruluşlar nezdinde kredi almak üzere şirkete ait gayrimenkulleri ipotek vermek, şirketin menfaatleri doğrultusunda 3.şahısların kredi işlemlerine kefil olmak. 20. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 21. İnşaat işi ile faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere kendi bordrosunda bulundurduğu işçilerle şirketlere dışarıdan kalıcı ve ya geçici iş gücü temin etmek ve ettirmek, iş gücü ve ya dışarıdan işçilik faturası kesmek , taşeronluk hizmeti vermek ve bordrolama hizmeti yapmak. 22. Yerli ve yabancı şirketlere tüm işleri ile ilgili kendi bordrosunda bulundurduğu işçilerle şirketlere dışarıdan kalıcı veya geçici iş gücü temin etmek ve ettirmek , iş gücü veya dışarıdan işçilik faturası kesmek , taşeronluk hizmeti vermek. 23. Yerli ve yabancı şirketlerin faaliyet konuları ile ilgili personel tedariği , danışmanlığı , bordrolaması ve bu personellerin taşımacılığını yapmak. 24. İnsan Kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işi alımı , personel eğitim vermek ve dışarıdan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonları yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Atatürk Mah. 2214 Sk. No.39/19 Esenyurt