Yönetici fahiş fiyat almışsa ne yapabilirsiniz?

 Yönetici fahiş fiyat almışsa ne yapabilirsiniz? Yönetici fahiş fiyat almışsa ne yapabilirsiniz?

Yöneticiniz, apartmandaki asansörün bakımı için sizin aldığınız fiyatın iki katı fiyat alıp diğer komşularınızı da razı etmişse, hukuken ne yapabilirsiniz? Yanıtı, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine bir ay içinde dava açmak.



Hürriyet'ten Oya Armutçu bugün köşesinde "Yönetici fahiş fiyat almışsa" başlıklı yazısına yer verdi. İşte yazının detayları; 

Yöneticiniz, apartmandaki asansörün bakımı için sizin aldığınız fiyatın iki katı fiyat alıp diğer komşularınızı da razı etmişse, hukuken ne yapabilirsiniz? Yanıtı, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine bir ay içinde dava açmak.

Önce okurumun o sorusu: “3 katlı ve 16 daireli bir apartmanda 2 tane dairemiz var. Bu yıl asansör bakımı yaptırılması ve değişmesi gerekiyormuş. Yönetici fiyat almış, 55 bin lira. Fakat başka 2 firmadan biz kendimiz de fiyat aldık. Neredeyse yarısı kadar, 20 bin ile 25 bin lira arası. Aradaki fark çok fazla. Ama yönetici ısrarla 55 bin lira fiyat veren firma yapacak diyor. Diğer 14 kişiyi razı etmiş. Bize de ‘Parayı mahkeme yoluyla alırım. Daha fazla ödemek zorunda kalırsınız’ dedi. Biz onarıma karşı değiliz ama 20 bin liralık bir işe yönetici ve diğer kişiler kabul etti diye 55 bin lira ödemeye razı olmamız mı gerekiyor? Hukuken ne yapabiliriz?”

YÖNETİCİNİN GÖREVİ

Apartmanlarda bazen yüksek rakamlara ulaşan tamirat ve tadilat bedelleri konusunda tartışma ve sıkıntı yaşanıyor. Bu yönde okurumun sorusu gibi çok sayıda soru ve telefon geldi. Asansör bakım ve değişimi başta, apartmanlardaki bakım ve onarım işlerinin nasıl yapılması gerektiğini ve okurumun sorusunu avukat Cemalettin Gürler’e ilettim. Toplu yaşam alanları hukuku uzmanı olan Gürler, şu yanıtı verdi:

“Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) madde 35/1-d ve l’ye göre, ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle onarım gibi bakım işleri ve asansör işletmesi için yönetim planında gösterilen zamanda, planda böyle bir zaman gösterilmemiş ise her takvim yılının ilk ayı içinde kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi yöneticinin görevlerindendir.”

DEĞİŞİKLİK İÇİN KARAR ŞARTI

“Apartmanda yapılan değişikliklerin, kat malikleri kurulu toplantısında tartışılması, oylanarak karara bağlanması gereklidir. KMK madde 29’a göre kat malikleri kurulu; yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.”

İMZALAMAYIN, DAVA AÇIN

“Yakın tarihlerde apartmanınızda kat malikleri kurulu toplantısı var ise yeni asansör yapılması konusu tartışılacaktır. Toplantı yok ise; toplantı isteminde bulunmak için gerekli olan üçte birlik sayının sağlanması halinde, tarafınızca toplantı isteminde bulunulabilir. Toplantıda yapılan oylamada karar istediğiniz gibi olmazsa (Asansörün 55 bin liraya yaptırılması kararı çıkarsa) karara aykırı oy verdiğinizi, bu aykırılığın sebebini de belirterek kat malikleri kurulu defterini imzalayabilirsiniz. Bu toplantıdan sonra bir ay içerisinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilirsiniz.”

BİR AY GEÇTİYSE...

“Karar çoktan verilmiş ve siz kararı öğreneli bir ayı geçmişse, yöneticinin denetlenmesi yoluna başvurabilirsiniz. Hesapların denetlenmesi ile ilgili olan KMK madde 41/2 hükmüne göre, hesapların denetlenmesi için yönetim planında bir zaman belirlenmemiş ise bu denetim her üç ayda bir yapılır; haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir. Yapılan denetleme sonucunda yöneticinin görevini yerine getirmediği veya eksik biçimde yerine getirdiği tespit edilirse, kurul veya denetçi tarafından yöneticiye ihtarname çekilir. İhtarname çekilmesine karşın yönetim şeklinde olumlu bir değişiklik olmaması halinde yöneticiye karşı apartmanın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde dava açılması mümkündür.”

4 maddede site yönetiminde giderler ve karşılanması!