Yzc29 İnşaat Ve Yapı İşleri Mühendislik Limited Şirketi kuruldu!

Yzc29 İnşaat Ve Yapı İşleri Mühendislik Limited Şirketi kuruldu!

Yzc29 İnşaat Ve Yapı İşleri Mühendislik Limited Şirketi Büyükçekmece'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Mine Gören Yazıcı tarafından kuruldu.


Yzc29 İnşaat Ve Yapı İşleri Mühendislik Limited Şirketi Büyükçekmece'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Mine Gören Yazıcı tarafından kuruldu.

Yzc29 İnşaat Ve Yapı İşleri Mühendislik Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 11- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 12- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 13- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 14- Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. 15- Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 16- Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. 17- Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. 18- Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. 19- Mevzuuyla ilgili imalatları yapmak üzere yurt içinde ve yurt dışında atölye ve imalathaneler açmak fabrikalar tesis etmek açılmış ve açılacak olan atölye tesis ve fabrikalara ortak olmak.İmalatlarla ilgili ham,yarı ham,mamul,yarı mamül maddeleri mübaaya etmek veya başka suretle temin etmek,başka suretle elden çıkartmak. 20-Maksat mevzuuyla ilgili mal ve malzeme veya imalatlarını pazarlamak için mağaza ve dükkanlar açmak açılmış olanlara ortak olmak her türlü alım satımı ve taahüt işleri yapmak.Sergi ve fuarlara katılmak. 21- Şirket maksat ve mevzuuyla ilgili mümessillik mutemetlik,distribütörlük acentalık yapmak.Bu kabil işler için yurtiçi ve yurtdışında mümessillik ve acentalık vermek ve almak. 22- Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan yerli ve yabancı ihtira haklarını ve beratlarını lisans ve imtiyazları,alameti farika ve ticaret ünvanlarını izin ruhsatname patent teknik bilgi (Know How) ve benzeri hakları iktisap etmek devralmak kullanmak kiralamak kiraya vermek satmak ve gerektiğinde yabancı sermayeyle işbirliği yapmak. 23- Amacını gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını satın almak kiralamak kiraya vermek,işletmek üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hakları tesis etmek ve bunları fekketmek. 24- Her türlü iç ve dış finansman kaynaklarından uzun,orta ve kısa vadeli borçlar almak her nevi ticari senetler ihdas kabul ve ciro eylemek.Bunların tediyelerini temin için şirketin menkul ve gayrı-menkul mallarını rehin ve ipotek etmek bir diğer hakiki ve hükmi şahısa kefalet vermek kefalet almak. 25- ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Cumhuriyet Mh.D-100 K.Yolu Cd. Adm Konak.Out.Park Avm 374/63 Büyükçekmece