Zea Gayrimenkul Geliştirme ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Zea Gayrimenkul Geliştirme ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu! Zea Gayrimenkul Geliştirme ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Zea Gayrimenkul Geliştirme ve Danışmanlık Limited Şirketi, Zeynep Algan tarafından 50 bin TL'lik sermaye bedeli ile 12 Mayıs 'ta Beşiktaş, Akatlar, 5. Gazeteciler Sitesi'nde kurulduZea Gayrimenkul Geliştirme ve Danışmanlık Limited Şirketi, Zeynep Algan tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 12 Mayıs'ta kuruldu. 


Zea Gayrimenkul Geliştirme ve Danışmanlık Limited Şirketi iş konusu; MADDE: 3 - Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır a) Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri ,mesken,ev,apartman,işyeri ,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. b) Şirketin amaç ve konusuna giren konularda franchising sistemi kurmak ve pazarlamak. c) Konusu ile ilgili olarak pazarlama ve yapılabilirlik(fizibilite) etüdleri yatırım projeleri, müşavirlik hizmetleri ifa etmek, ihalelere katılmak. d) Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açmak, aynı konuda iştigal eden şirketlerin hisselerini kısmen veya tamamen satın almak, devir ve ferağ etmek. e) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fesih edebilir. f) Şirket konusuna giren tüm işleri yapabilmesi için binalar, depolar, yedek parça satış yerleri ve servisleri, toptan ve perakende satış mağazaları, satış merkezleri ve idari binaların inşasını, alım satımını yapabilir, kiralar ve kiraya verebilir. g) Şirket konusuna giren işleri gerçekleştirmek için, her türlü taşıt araçları, araç gereç makine ve teçhizatı satın alabilir, işletebilir veya satabilir. h) Şirket maksat ve konusunu gerçekleştirmek için, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile her çeşit know how lisans, marka ve patent anlaşmaları yaparak, işbirliğinde bulunabilir, yine konusu ile ilgili olarak her türlü danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri verebilir, şirketlere ortak olabilir, ortaklıklar kurabilir. i) Şirket maksat ve konusuna giren işleri gerçekleştirmek için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alma anlaşmalarını yapabilir, şirket alacaklarını teminat altına alabilmek için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni alarak fek edebilir. j) Şirket konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı, hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliği yaparak yeni ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir. k) Şirket konuları ile ilgili olarak bu faaliyetleri için know-how, izin ruhsatname, ihtira beraati, lisans imtiyaz, alamati farika emsali gibi diğer sınaî hakları istihsal ve iktisap edebilir, ürün distribütörü olabilir, fuar ve sergilere katılabilir, mümessillik alabilir, üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olan bu gibi hakları devir alabilir. l) Şirketin mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul rehini verebilir. Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde genel kurulca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde bu kararın uygulanabilmesi için sanayi ve ticaret bakanlığından gerekli izin alınması lazımdır.


Zea Gayrimenkul Geliştirme ve Danışmanlık Limited Şirketi adres: Beşiktaş, Akatlar, 5. Gazeteciler Sitesi, Akasya Sokak, C2 Blok Daire:16