16 / 08 / 2022

Zeytinburnu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Zeytinburnu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 774 Ada, 70-71-72-73-74-75-76-77-83 Parseller, 774 Ada, 78 Parselin Bir Kısmı, 3346 Ada 1 Parsel ve Bir Kısım Tescil Harici Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli N.İ.P Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli U.İ.P Değişikliği askıya çıktı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 09.12.2019 tarihli ve E.286872 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 774 Ada, 70-71-72-73-74-75-76-77-83 Parseller, 774 Ada, 78 Parselin Bir Kısmı, 3346 Ada 1 Parsel ve Bir Kısım Tescil Harici Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında NİP-40150 ve UİP-40151 plan işlem numaraları ile 09.12.2019 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 02.01.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın