12 / 08 / 2022

Zeytinburnu imar planı değişikliği

Zeytinburnu imar planı değişikliği

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı ve Veliefendi Mahalleleri Rezerv Yapı Alanı'ndaki bazı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı.

Zeytinburnu 1/5000 ölçekli plan notu değişikliği askıda!

Zeytinburnu ilçesi genel plan notlarına ilişkin 1/5000 ölçekli 22.03.2021 tasdik tarihli Nazım İmar Planı, Plan Notu değişikliği askıya çıkarıldı.

Zeytinburnu Beştelsiz 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, Rezerv Yapı Alanı İçerisinde Kalan 3327 Ada 1 Parsel ve 1664 Ada 121 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı...

Zeytinburnu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 774 Ada, 70-71-72-73-74-75-76-77-83 Parseller, 774 Ada, 78 Parselin Bir Kısmı, 3346 Ada 1 Parsel ve Bir Kısım Tescil Harici Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli N.İ.P Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli U.İ.P Değişikliği askıya çıktı.

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi imar planı askıda!

Zeytinburnu İlçesi, 499 pafta, 2956 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 18 Mayıs 2018 tasdik tarihli plan askıya çıktı..

Zeytinburnu imar planı değişikliği askıda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zeytinburnu İlçesi'nde Nazım İmar Planı'nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğini askıya çıkardı.

Zeytinburnu kadastral boşluğuna ilişkin plan tadilatı askıda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Zeytinburnu'nda bazı alanlara ilişkin iki imar planı değişikliği bugün askıya çıktı..

Zeytinburnu imar planı değişikliğine Kültür ve Turizm Bakanlığı da itiraz etti!

Radikal Gazetesi muhabiri Elif İnce'nin haberine göre; Radikal'in 'Siluete yeni hançer' başlığıyla duyurduğu imar değişikliği teklifine Kültür ve Turizm Bakanlığı da itiraz etti: Emsal artışı yapılıyor.

Zeytinburnu’ndaki 2 bin metrekarelik parselin imar planı değiştirildi!

17. yüzyıldan miras olan Zeytinburnu’ndaki Mahpeyker Valide Sultan Namazgahı’nın yanındaki araziye özel üniversite ve hastane yapılması amacıyla imar planı değiştirildi.

Büyükyalı projesi için yeni imar planı hazırlandı!

Zeytinburnu sahilinde 16/9 gökdelenlerinin yanında bulunan eski tank fabrikası arazisi üzerine yapılan Büyükyalı projesi için mahkeme kararını etkisizleştirmek amacıyla yeni imar planı hazırlandı.

Seyitnizam-Zeytinburnu tramvay hattının yer altına alınmasına ilişkin imar planı askıda!

Zeytinburnu İlçesi, Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı Seyitnizam ve Zeytinburnu İstasyonları Arasındaki Kısmın Yer Altına Alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tadilatı askıya çıkarıldı..

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'ndeki yola ilişkin imar planı askıda!

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'ndeki 1870 ada, 13, 14, 15, 33 parseller 2581 ada, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17 parseller 2582 ada 1, 2, 6, 7, 10 parseller ve aralarındaki bir kısım yol alanına ilişkin imar planı askıya çıktı..

Zeytinburnu Beştelsiz imar planı askıda!

Zeytinburnu İlçesi Beştelsiz Mahallesi, 2334 ada, 200 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı tadilatı askıya çıktı...

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi imar planı askıda!

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 2956 ada, 16 ve 17 parseller ve bir kısım yol alanına ilişkin imar planı askıda...

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi imar planı askıda!

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'ndeki 3230 ada, 19 parsele ilişkin 1/5000 imar planı askıda...

Zeytinburnu kadastral park alanına ilişkin imar planı askıda!

Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 2940 ada içindeki kadastral park alanının bir kısmına ilişkin imar planı askıya çıktı..

Zeytinburnu Maltepe imar planı askıya çıktı!

Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 2323 ada, 66 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı askıya çıktı..

Ataköy Turizm Merkezi Kazlıçeşme Yat Limanı imar planı askıda!

Zeytinburnu'ndaki Ataköy Turizm Merkezi Kazlıçeşme Yat Limanı'nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı..

Zeytinburnu Nuripaşa 1/5000 ölçekli imar planı askıda!

Zeytinburnu İlçesi, Nuripaşa Mahallesi, 2529 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı bugün askıya çıktı..

Zeytinburnu Maltepe 1/5000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Zeytinburnu'na bağlı Maltepe Mahallesi, 2903 ada, 53 ve 19 parseller ile bir kısım kadastral boşluğa ilişkin imar planı askıya çıktı..

Zeytinburnu Sümer Mahallesi imar planı askıya çıktı!

Zeytinburnu'nağ bağlı Sümer Mahallesi'ndeki iki alana ilişkin iki ayrı imar planı tadilatı bugün askıya çıktı..

Zeytinburnu imar planı değişikliği Haberi

Zeytinburnu imar planı değişikliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 22 Kasım 2021 tarihli ve 2211224 sayılı yazısı ile; 25 Mart 2021 t.t.’li İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı ve Veliefendi Mahallelerinde bulunan 401/2 pafta,  2747 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 parseller,  2751 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 2748, 2749, 2750 adalar ile bu alana komşu olan 2747 ada 6 ve 11 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ’ne askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu plan notu ilavesine yönelik yeniden hazırlanan UİP-34492678 plan işlem numaralı İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı ve Veliefendi Mahalleleri Rezerv Yapı Alanı 401/2 Pafta,  2747 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Parseller,  2751 Ada,...