Zeytinburnu Sümer Mahallesi imar planı askıya çıktı!

Zeytinburnu Sümer Mahallesi imar planı askıya çıktı!

Zeytinburnu'nağ bağlı Sümer Mahallesi'ndeki iki alana ilişkin iki ayrı imar planı tadilatı bugün askıya çıktı..İstanbul Büyükşehir Bekediyesi tarafından Sümer Mahallesi'ndeki iki alana ilişkin iki ayrı imar planı tadilatı askıya çıkarıldı. İmar planları 28 Şubat 2018 tarihine kadar askıda kalacak.

 

1- Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 2518 ada, 3, 5, 13, 15, 16, 17 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli 17 Ekim 2017 tasdik tarihli plan tadilatı için tıklayın.


2- Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 2573 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli 17 Ekim 2017 tasdik tarihli plan tadilatı için tıklayın.

 

İmar planı tadilatı kapsamındaki onama sınırı içinde kalan alanlar Dini Tesis Alanı oluyor.