05 / 07 / 2022

Zeytinburnu Beştelsiz 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Zeytinburnu Beştelsiz 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, Rezerv Yapı Alanı İçerisinde Kalan 3327 Ada 1 Parsel ve 1664 Ada 121 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 10.06.2020 tarihli ve E.115792 sayılı yazısı ile, Zeytinburnu ilçesi, Beştelsiz Mahallesi sınırları içerisinde Bakanlığımızca Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen 13,47 hektarlık alanda yer alan 3327 ada 1 parsel ve 1664 ada 121 parsellere ilişkin hazırlanan NİP-34631471 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34896106 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 10.06.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi ve 6306 sayılı Kanun ile Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca re’sen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 30.06.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın