13 / 08 / 2022

Arnavutköy Türkköşe Deresi Çevresi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Arnavutköy Türkköşe Deresi Çevresi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Türkköşe Deresi ve Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon NİP ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Askı İtirazları kapsamında yapılan 1/5000 ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 09 Şubat 2022 tarihli ve 2910957 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Türkköşe Deresi ve Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Askı İtirazları Kapsamında Yapılan NİP-34470670 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34232034 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 Sayılı Afet Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca 09 Şubat 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın onaylandığı bildirildi.

Arnavutköy Türkköşe Deresi Çevresi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Detaylar için tıklayın