05 / 07 / 2022

Zeytinburnu Seyitnizam uygulama imar planı değişikliği askıda!

Zeytinburnu Seyitnizam uygulama imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 512 Pafta, 3239 Ada 41 Parsel İlköğretim Alanı İle 3239 Ada 42 Parsel Kat Otoparkı (Kop) Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 22 Şubat 2022 tarihli ve 2893698 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 512 Pafta, 3239 Ada 41 Parsel İlköğretim Alanı İle 3239 Ada 42 Parsel Kat Otoparkı (Kop) Alanına İlişkin UİP-34051116 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ’nin 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanun hükümleri uyarınca re'sen 22 Şubat 2022 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.03.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Detaylar için tıklayın