Zorunlu deprem sigortası mecliste!

Zorunlu deprem sigortası mecliste! Zorunlu deprem sigortası mecliste!

Zorunlu deprem sigortası meclis gündemine taşındı. İYİ Parti'li Kabukcuoğlu, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, zorunlu deprem sigortasına ilişkin soru önergesi hazırladı. Kabukcuoğlu, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

İYİ Parti'li Kabukcuoğlu, ''17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi'nin ardından 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan ve 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası ( ZDS ) teminatı sunan Doğal Afet Sigortaları Kurumu ( DASK ) alınan tedbirlerin en önemlilerinden biri olmuştur. Deprem sonrasında vatandaşların yaşamının kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmesini amaçlayan DASK, ZDS ile deprem ve depremden kaynaklanan yangin, infilak, yer kayması risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlayıp, ister oturulamaz durumda ister kısmi hasarlı olsun, bina zararını tazmin etmektedir. DASK'ın en son yayınladığı 2018 yılına ait faaliyet raporuna baktığımızda Ülkemizde ZDS kapsamına giren 17.661.690 konuttan 8.846.014'ünün sigortalı konut yani Türkiye Geneli Sigortalılık Oranının yüzde 50.09 olduğu yer almaktadır. 7269 sayılı Kanun'un 29. Maddesinin 8'inci fıkrasına göre zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, bu Kanundan ve ilgili diğer mevzuattan doğan Devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri, zorunlu deprem sigortası yaptırılmamış olmasının tespit edilmesiyle birlikte ortadan kalkmaktadır. Ülkemizde deprem olduktan sonra ise ayni kanunu bu hükmün uygulanmayacağına ilişkin geçici madde eklenmektedir'' diye konuştu.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun soruları:
1- Zorunlu Deprem Sigortasının 19 yılda Türkiye genelinde yüzde54 oranına ulaşmış olması sizce yeterli bir düzey midir? 

2- I. Deprem Bölgesindeki (yüzde 46) ve II. Deprem Bölgesindeki (yüzde 25) sigorta oranlarının arttırılmasına yönelik bakanlığınızın yürütmüş olduğu herhangi bir çalışma var mıdır? 

3- Yukarıda belirtilen kanuna yaşanan depremlerden sonra bahsi geçen ek maddenin eklenmesinin ZDS’li konut oranındaki artışlarda bir yavaşlama yarattığını düşünüyor musunuz? 

4- 18 milyar Türk Lirası olan DASK'ın toplam hasar ödeme gücünü yeterli buluyor  musunuz?