Kat malikleri olağanüstü genel kurul toplantısı!

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararlarına göre kat malikleri olağanüstü genel kurul toplantısı hangi durumlarda yapılıyor? İşte kanun hükümleri...

Kat malikleri olağanüstü genel kurul toplantısı!

Kategori: Emlak Terimleri

Kat malikleri olağanüstü genel kurul toplantısı!

Kat malikleri kurulunun toplantısının önemli bir sebepten dolayı gerçekleşmemesi veya bir toplantı zamanı gelmeden önemli bir olayın gelişmesi halinde "Kat malikleri olağanüstü genel kurul toplantısı" yapılıyor.


Kat Mülkiyeti Kanununun 29. maddesine göre, kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabiliyor.


Madde 29:

Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.


Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.


İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) 


İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamazKat maliki kurulu nedir?
Kat malikleri toplantısı çağrı örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ