25 / 06 / 2022

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ne olur? Kira sözleşmesi bitince kiracı evi ne zaman boşaltmalıdır?

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ne olur? Kira sözleşmesi bitince kiracı evi ne zaman boşaltmalıdır?

Kira sözleşmeleri hem kiracı hem de ev sahibi tarafından bağlayıcılığı bulunan belgelerdir. Bu sözleşmede belirtilen maddelerden en önemlisi ise kiralamanın başlangıç ve bitiş tarihleridir. Peki,1 yıllık kira sözleşmesi bitince ne olur? Kira sözleşmesi bitince kiracı evi ne zaman boşaltmalıdır? İşteKira sözleşmesinin bittiğinde neler olacağı ve kiracının evi ne zaman boşaltacağına ilişkin konular, kira sözleşmesinin türüne bağlıdır. Kira sözleşmeleri ise belirli süreli veya belirsiz süreli hazırlanmaktadır ki, sözleşmede yer alan maddeler 6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu tarafından bağlayıcı hükümdedir. İşte, kira sözleşmelerinin türleri ve tahliye sürecine dair ayrıntılar…

1 YILLIK KİRA SÖZLEŞMESİ BİTİNCE NE OLUR?

Bir gayrimenkulün (Konut, dükkan vb.) kiralama sürecinde hem ev sahibinin hem de kiracının sahip olduğu yükümlülükler, kira sözleşmesinde yer almaktadır. Bu yükümlülüklerle birlikte, kiralamanın başladığı tarih ile kiranın sona ereceği tarih de sözleşmede yer alan bilgiler arasındadır. Bu maddeler 6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu tarafından bağlayıcı hükümdedir. Kira sözleşmesinin bitmesinin ardından kiracının evi ne zaman boşaltacağı da sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli hazırlanmış olmasına göre belirlenir.

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ne olur? Kira sözleşmesi bitince kiracı evi ne zaman boşaltmalıdır?

BELİRLİ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİNDE TAHLİYE SÜRESİ NEDİR?

Belirli süreli kira sözleşmesi, kiralama döneminin belli olduğu yani sözleşmesinin bitiş tarihinin belirtildiği kontrat türüdür. Bu tarz kira sözleşmesinde tarafların karşı tarafa bir bilgilendirme yapmaması halinde 1 yılın sonunda kontrat sona ermiş olur. Kira sözleşmesi sona erse bile ev sahibi, kiracıdan evi boşaltması talebinde bulunamaz. Fakat, kira sözleşmesinin ilk yapıldığı zamanın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra ev sahibi bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshederek kiracının evi boşaltmasını isteme hakkına sahiptir.

Evin tahliye süreci, kiracının kira sözleşmesinin bitimine 15 gün kala evi boşaltacağını bildirmesi ile başlamış olur. Kiracının ev sahibine evi boşaltacağını belirttiği tarihe uyması gerekmektedir. Aksi takdirde ev sahibi bildirimde bulunulan sürede evi tahliye etmeyen kiracıdan 1 kira bedeli alma hakkına sahiptir.