10 maddede konut sitelerinde yönetim!

10 maddede konut sitelerinde yönetim! 10 maddede konut sitelerinde yönetim!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez 'konut sitelerinde yönetim' konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1. Konut sitelerinin yönetimi tanımlanırken, “yönetim” kelimesi “yönetimleri” olarak ifade edilir. Çünkü sitelerde “yapısal ve hizmet” olmak üzere iki yönetim söz konusudur.

2. Birincisi, Kat Mülkiyet Kanundaki amir ve tavsiye edici hükümlerle tanımlanmıştır ve tüm sorumluluğu kat malikler kurulundadır.

3. Kurul, yönetimdeki sorumluluğu değil yetkiyi devredebilir. Bu yetki devrini dışarıdan veya kendi arlarından özel-tüzel kişiliği yönetici (yönetim kurulu) ve (kanuni zorunluluk değildir) mutlaka kendi aralarından (malik), denetici-denetim kurulu atayarak yaparlar.

4. Yani yönetici, iş gören değil vekil, denetici denetmen değil raportördür.

5. İkincisi, ticaret hukukundaki, işveren-iş gören ilişkisi ile site hizmetlerinin yerine getirilmesidir ki; yönetim bunu müdür ve bazı elamanları istihdam ederek veya dışarıdan firmalarla sözleşerek veya da karma olarak tercih edilebilir.

6. İkincisindeki ticaret hukuku ile birincisini de hayata taşımak, ticari olarak mümkünse de hukuki –mali-idari-sosyal sorumluluk her halükarda kat malikler kurulunda kalacağından, elma ile armudu karıştırmaktan ileri, armudu da var sanmaktır, ta ki, KMK madde 33 uygulaması ile karşılaşıncaya kadar.

7. Çünkü hakimin (mahkemenin) konusu birincisidir ve muhatabı da kat malikleri kurulunu temsilen (vekil) yöneticidir.

8. Birincisini, ikincisi gibi düşünürsek; iş verenle-iş görenin aynı kişi olması zıtlığı ortaya çıkar ki bu da elma ile armudun karıştığına net ispattır.

9. Kat malikleri kurulu ve onların vekili yöneticilerin, yapısal yönetim ile hizmet yönetimini karıştırmamaları temennisi ile ki, yönetimini taşere etmiş sitelerin yüzde 90 kadarı kadarının durumu maalesef bu karışıklıktan dolayı ciddi borçlanma ve yüksek aidatta mecbur kalmış organizasyonlardan ibarettir.

10. Site yapısal yönetimi için konut sitesi yönetimi adresinde detaylı bilgilere ulaşılabilir.

Nihat Dönmez / Site Yönetimleri Danışmanı 

www.siteyonetimkitaplari.com

8 maddede site yönetimlerinde tebligatlar!