11 maddede devre mülk müesseselerinde sıkça yapılan hatalar!

11 maddede devre mülk müesseselerinde sıkça yapılan hatalar!Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "11 maddede devre mülk müesselerinde sıkça yapılan hatalar" yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...


Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "11 maddede devre mülk müesselerinde sıkça yapılan hatalar" yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

11 maddede devre mülk müesseselerinde sıkça yapılan hatalar!

Tüm işlerin işleyişi ve akışında “planın sondan başa, uygulamanın baştan sona yapılırlığı” prensibinden kopukluk, büyük kısır döngüsel kaoslara sebebiyet verir.

Bir işi akışına salmadan önce, o akışın güzergahına sakalık yapmak lazım. Öncelikle  hedef belirlenmeli, konuya hakim akademisyenler desteği ile işin yapısalının dört (hukuki-mali-idari-sosyal)  elamanının varlık ve sağlamlığı kontrol edilir, işi hayata geçirecek operasyonun üç (enerji-malzeme-personel) varlık ve nitelikleri tanımlanır; bu altyapı ve operasyon imkanları asgari teorik olarak oluşturulduktan sonra, konuya hakim saha tecrübelilerden SSS (Sıkça Sorulan Sorular) belirlenmeli, bu tespitlerin süreçleri iyileştirilmeli, amaca istikametlenmeli, SYH (Sıkça Yapılan Hatlar) listelenmeli, böylece SYO (Sıkça Yaşanan Olayların) önüne geçilmelidir.

Bu süreçleri geçirmeden ancak hedefe esen rüzgarlı havada yelkenliler yol alır, ancak rüzgar her zaman esmez ve yukarıdaki süreçleri yürütmüş motorlu gemiler hariç yelkenliler okyanusun ortasında kalır ta ki bir motorlu kurtarıcı ona desteğe gelinceye kadar vakit ve nakit kaybı ile kaos içine düşer ve hedefe değil de çıktığı limana belki dönebilir, çok ciddi bir bakım için de karaya çekilmesi gerekir. Bazen, karadaki bu bakım maliyeti o kadar fazla olur ki tekne sobaya odun olmaktan kendini kurtaramaz.

11 maddede devre mülk müesseselerinde sıkça yapılan hatalar!

Bu yazımızda Devre Mülke konu SYH (Sıkça Yapılan Hataları) sıralayacağız:
1. Devre Mülkte De Kanunun Hukuktan Daha Etkin Olduğundan Habersiz Olmak
2. Devre Mülk İle İlgili Mevzuattan Habersiz Olmak
3. Devre Mülk İle Devre Tatil Kavramlarını Karıştırmak
4. Devre Mülk Adı Altında Konu Gayrimenkulde Hisse Almışlık
5. Devre Mülke İlişkin Temel Mevzuattın KMK (Kat Mülkiyeti Kanunu) Olduğunu Algılamamak
6. Devre Mülk Sözleşmesi İle Devre Mülk Satış Sözleşmesini Karıştırmak
7. Devre Mülk Sözleşmesinin Devre Mülkün Yönetimi Hakkında Olduğundan Habersiz Olmak
8. Devre Mülke Konu Gayrimenkuldeki Ortaklığın Devre Mülkle Ortadan Kalktığından Habersiz Olmak
9. Devre Mülkün Ayni Bir Hak Olduğundan Habersiz Olmak
10. Doğru Devre Mülk Sözleşmesi İle Medeni Kanunun (Genel Hükümlerin) Geçersiz Kalağından Habersiz Olmak
11. Devre Mülk Kuruluşunda Danışmanlık Desteği Almamak, Böylece Uyuşmazlıkların Olasılığının Ortadan Kalkacağını Bilmemek

Maalesef müteahhitlerimiz kendilerine çok da itibar ve para kaybettiren olan yukarıdaki olumsuzlukları daha da çok para harcayarak konuya hakim olmayan ezber süreç izleyicileri ile yapmayı tercih etmeye devam etmektedir.

Nihat Dönmez / Devre Mülk Yönetimleri Danışmanı  

www.famcoturk.com.tr 

8 maddede devre mülk sorununun temelleri!