01 / 07 / 2022

11 maddede konut siteleri mevzuatı!

11 maddede konut siteleri mevzuatı!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "sitelerin sahipsizliği" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1.    Konut sitelerinin tüzel kişiliği yoktur.

2.    Konut siteleri, Vergi Usul Kanununa tabi değildir.

3.    Konut siteleri Türkiye Muhasebe Standartlarına tabi değildir.

4.    Konut siteleri dernek değildir.

5.    Konut siteleri kooperatif değildir .

6.    K onut siteleri nedir? 
 
Site yönetimi; tanımlı parsel veya parseller üzerinde, hisseli, müştereken veya iştiraken bir ortaklıkla veya keyfiyetle, sözleşme ile değil de,arsa payına dahillikten dolayı resen bir araya gelmiş mülk sahiplerinin ortak alan ve şeyler üzerinde, tüzel kişiliksiz, vergi usul kanunu veya Türkiye Muhasebe Standartlarına tabi olmaksızın,  634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve bu kanuna endeksli olarak hazırlanmış Yönetim Planı / bu kanunun atıf yaptığı diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde dışarıdan veya malikler arasından atanmış veya seçilmiş, Yönetici/Yönetim Kurulları ve Denetici/Denetim Kurulları, Kat Malikleri Genel Kurulları vb. Organlar üzerinden tanımlı alanlarda, hukuki-mali-idari-sosyal boyutlu bir yapıda, personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde; güvenlik-temizlik-teknik –idari işlerden oluşan dört temel hizmeti sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırıcı vizyon üzerinden idari ve saha hizmetlerini tahmini bütçe yaklaşımı ile ticari değil mevzuat kaygılı olarak, hakimin müdahalesine açık, gerçekleştirme sürecidir.

7.    Bu tanımın dışında uygulamalar, site yönetimini hukuk okyanusuna   atmaya benzer. KMK (Kat Mülkiyet Kanunu) transatlantiktir, yönetim planı ise filika. Kanunun, mevzuatın dışına çıkan site yönetimi, okyanusun ortasında filikalara mahkum kalır, kurtarama gemisi (avukatlar,mali müşavirler) beklenir, tabi ki de su soğuk, kara uzaktır. 

8.    Mevzuatın dışına çıkmayan site yönetimi, komşuluk hukuku-mevzuat dahilinde sakinler memnuniyeti ve emlak değer artışını sürdürülebilirliği huzurunda hiçbir hukuk ve diğer mevzuatla muhatap olmaksızın yoluna devam eder.

9.    Okyanus yolculuğu dinginlik ister, oysa diğerleri ; dernek, kulüp, kooperatif, siyasi parti, şirket  mevzuatı muhaliflik, ticari kaygı, performans gibi büyük dalgalı denizde yol almaktır ve bu dalgalardan en serti de resmi otoritedir.

10.    Mevzuata uygun davranan site yönetimleri, hiçbir şekil ve zamanda resmi mercilerin müdahaleleri ile karşılaşmaz.

11.    Hakim bile mevzuata uygun olan site yönetimlerinin yönetiminde yetkili ve sorumlu olan kat malikleri karalarına muhalif bir karar vermez, iradelerine müdahil olamaz.


Nihat Dönmez  -Site Yönetimleri Danışmanı

www.siteyonetimkitaplari.com

14 maddede sitelerin sahipsizliği!