1/100 binlik planlar yeniden yürürlükte!

1/100 binlik planlar yeniden yürürlükte!

Bomba! Bomba! Bomba! İstanbul'da yine plan karmaşası yaşanıyor. Ekim ayında İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen 1/100 binlik imar planına, belediye itiraz etti. Plan yeniden yürürlüğe girdi.Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, 10.12.2007 tarihinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilmek üzere İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne bir dilekçe vererek, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin "yürütmeyi durdurma kararına" itiraz etmiş ve "yürütmenin durdurulması kararı"nın KALDIRILARAK yürütmenin durdurulması talebinin REDDİNE karar verilmesini talep etmişti.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 4001 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından, itirazın kubulüne, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 08.11.2007 gün ve E:2007/1846 sayılı kararının kaldırılmasına, yürütmenin durdurulması isteminin reddine ve dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine" şeklinde karar vermiştir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 24.12.2007 tarihinde oybirliği ile verdiği bu kararla, İstanbul İl Çevre Düzeni Planı'nı onaylama yetkisinin, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu hususu teyid edilmiştir.