Çukurova Balkon

12 maddede bazı kamu alanlarının site yönetimi idaresine verilmesi!

12 maddede bazı kamu alanlarının site yönetimi idaresine verilmesi! 12 maddede bazı kamu alanlarının site yönetimi idaresine verilmesi!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, 'bazı kamu alanlarının site yönetimi idaresine verilmesi' konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


1.    Bir veya birden fazla parsel üzerinde, onaylı vaziyet planı üzerinden toplu yapı imalatı planlanabilir.

2.    Tek bir yönetim altında toplanacak  yapıların üzerinde bulunacağı parseller bitişik veya en azından komşu olmak durumundadır.

3.    Parsellerin arasında, yol-otopark-yeşil alan-otopark vs. gibi  kamuya ayrılan yerler olması, bu parsellerin komşu olmasını engellemez.

4.    Kamuya ayrılan bu yerlerin, site kültür ve yaşam tarzının bir parçası olacak şekilde bakımlı bulundurulması düşünülebilir.

5.    Bu düşünce, ilk malikler olan imalatçı firma, ortaklar  tarafından, bu kamu alanından sorumlu-yetkili kurumla belli bir mutabakata varılarak  ve bu tasarrufu yönetim planında açık hükme bağlayarak ileride kurul kararına bırakılmayacak şekilde düzenlenebilir.

6.    Böyle bir yönetim planı hükmü yoksa, oy birliği olarak alınmayacak bir kararın bağlayıcılığı KMK -43 çerçevesinde değerlendirilebilir ve bazı malikler keyfiyet-tercih olarak nitelendirecekleri bu tasarrufun giderlerinin  kararı imza altına alanlarca ve-veya kullananlarca karşılanmasını talep edebilecektir ve bu giderlere ilişkin icra takipleri de itiraza açık olacaktır.

7.    Kamuya ait olan bu alanın idaresini almak, site yönetimine o alanın kamuya kapatılması veya site kuralları içinde yürütülmesi hak ve yetkisi vermez.  Alınan idare yetkisi; işletmek, düzenlemek ve bakımdan ibarettir.

8.    Söz konusu alan otoparksa, herkese açık olacak, çocuk parkı, spor alanı ise yine herkes tarafından kullanılabilecektir. 

9.    Bu alanlar genellikle; Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Muhtarlık, Belediye  olabilir.

10.    Talep olmadıkça bu alanlar, ilgili kamu kurumunun standartlarında düzenlenecek, işletilecek e bakımı yapılacaktır; çoğu zaman ve yerde de bu standartlar site yaşam kültürü ile uyuşmayacaktır.

11.    Bu alanların düzenleme, işletme ve bakım idaresini, site yönetimi üzerine alırken, yapılacak protokolde detaylara girmekte büyük faydalar vardır:

•    Hizmet saatleri
•    Kiraya verilmesi
•    Enerji  giderleri
•    Tabela içeriği vs.

12.    Konuya ilişkin kanun hükmü KMK madde 68/2’ de bulunmaktadır: “ Kamuya ayrılan yerlerin düzenlenmesi, işletilmesi ve bakımı, bu konuda yetkili kamu kurumu ile mutabakat sağlanması hâlinde, kamunun kullanımını kısıtlamamak şartıyla toplu yapı yönetimince üstlenilebilir.”

Nihat Dönmez  / Site Yönetimleri Danışmanı

www.siteyonetimkitaplari.com

7 maddede site yönetimlerinin hukuki sağlamlığı!