12 maddede imar barışı başvuru kılavuzu!

12 maddede imar barışı başvuru kılavuzu! 12 maddede imar barışı başvuru kılavuzu!

İmar barışı başvuruları geçtiğimiz Haziran ayında başladı ve yoğun talep nedeni ile başvurular 31 Aralık'ta bitmesi gerekirken Haziran ayına kadar uzatıldı. Peki, başvurular nasıl yapılacak?


İmar barışı ile yaklaşık 13 milyon yapının imar ve ruhsat sıkıntısı son buluyor. İmar barılına ilişkin merak edilen her şey bu haberde...

E-Devlet Müracaat Kılavuzu

1-e-Devlet şifresi

e-Devlet şifresi PTT’den temin edilir.

2-Cep telefonu numarası,

3-Geçerli bir e-posta adresi.

4-Beyan edilecek yapının adresi
Yapı kayıt belgesi alınacak olan yapının bulunduğu adres bilgisi NVI'de kayıtlı olacak

5- Tapusu varsa ada /e parsel bilgileri

6-Toplam inşaat alanı; konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (m2) --Toplam inşaat alanı, ortak kullanım alanları, ruhsata aykırı ve ya ruhsat alınmadan yapılan imalatlar / değişikler ile elde edilen alanlar da dahil olmak üzere, yapının tüm alanları toplamını ifade etmektedir.
-Bağımsız bölüm alanı, yalnızca bir bağımsız bölümde gerçekleştirilen ruhsata aykırı veya ruhsat alınmadan yapılmış imalatlar/değişiklikler için başvuru yapılmak isteniyor ise bu bağımsız bölümde yapılan imalatlar/değişiklikler ile elde edilen alan dahi! olmak üzere, bağımsız bölümün brüt alanı belirlenmelidir.
-Konut ve ticari amaçlı bağımsız bölümlerden oluşan karma kullanımlı bir yapı için başvuruda bulunulacak ise toplam konut ve toplam ticari bağımsız bölüm brüt alanlarının ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme yapılırken, konut ya da ticari bağımsız bölümlerde ruhsata aykırı veya ruhsat alınmadan yapılan imalat / değişiklikler ile elde edilen alanların toplama dahil edildiğine dikkat edilmelidir.

7-Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı ayrı ayrı belirtilmelidir.

8- Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2)
İlgili belediyesinden alınabilecektir.
-Emlak vergisi hesabında kullanılan birim değer ilgili belediyesinden temin edilecektir. Ayrıca birçok belediyenin internet sayfasından temin edilebilmektedir.

9-Yapının bulunduğu arsanın c ansı; varsa tapudaki olan yoksa beyan edilecek olan (m2)
Yapının bulunduğu arsa/ arazinin tapusu var ise tapudaki yüzölçümü bilgisi kullanılır. Eğer yapı hazine veyahut belediye mülkiyetindeki bir arsa veya arazi üzerinde ise, yüzölçümü bilgisi başvuru sahibi tarafından beyan edilecektir.

10-Yapı sınıfı
Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek.

11-İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
-Ruhsatsız yapılan yapılar, ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar, ruhsata uygun olup İskan alamamış yapılar, iskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapılar vb. yapılan kapsamaktadır.
-Yapının tamamını ilgilendiren aykırılıklar: Yapının tamamının ruhsatsız biçimde yapılması, yapı kullanma izin belgesi alınmamış olması, bina oturum ölçülerinde büyüme, bina dış cephesinde projesine aykırı değişiklikler, sığınak veya otoparkın yapılmaması /farklı amaçlarla kullanılması, bina girişinin farklı yerden yapılması, asansörün projesine uygun biçimde yapılmaması, ortak kullanım alanlarının bağımsız bölümlere dahil edilmesi gibi aykırılıklar, yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi alınması gereken durumlara örnektir.
-Başvurular bir yapının tamamı için yapılabileceği gibi, yapıda yer alan tek bir bağımsız bölüm için de yapılabileceğinden; öncelikle bu iki durumdan hangisi için başvuru yapılacağını belirlenmesi gerekir. Yapının ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni belgesi olup olmadığı; varsa bir bağımsız bölümde ya da yapının ruhsatı ve eki projesine aykırı biçimde yapılan imalatlar; yapıya ait yapı kullanma izin belgesi varsa, projesine aykırı biçimde yapılan imalatların neler olduğu başvuru öncesinde belirlenerek; not edilmelidir.
-Bir bağımsız bölümü ilgilendiren aykırılıklar: Konutun ticari kullanıma yada ticari kullanımın konuta dönüştürülmesi, bağımsız bölümlerin birleştirilmesi, balkon/teras kapatılması, ıslak hacimlerde yer değişikliği gibi aykırılıklar, bir bağımsız bölüm için Yapı Kayıt Belgesi alınması gereken durumlara örnektir.

12-Yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf, Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.

DİKKAT! 
Müracaatta yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir. Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranacaktır.

E-DEVLETÜZERİNDEN YAPILACAK MÜRACAATTA GEREKEN BİLGİLER

1) e - Devlet şifresi.
2) Geçerli bir cep telefonu numarası.
3) Geçerli bir e-posta adresi.
4) Beyan edilecek yapının adresi.
5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri.
6) Toplam inşaat alanı; konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (m2).
7) Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı.
8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2)
(İlgili belediyesinden alınabilecektir.)
9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2).
10) Yapı sınıfı
11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi.  12) Yapıyı ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. Fotoğrafların dosya formatı .jpg veya .png olmalıdır. 

İMAR BARISI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1- ) İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?
31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

2- ) Yapı Kayıt Belgesi ne zaman kadar geçerlidir?
Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

3- ) Yapı Kayıt Belgesi Nedir?
İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

4- ) İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?
Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i olacak şekilde belirlenir.

5- ) Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?
Yapı Kayıt Belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

6- ) imar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezalan ne olacak?
İmar Kanununa göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

7- ) Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğal gaz bağlatılabilecek mi?
Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğal gaz bağlanabilecek.

8- ) İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra maliklerin tamamının muvafakati ile tapuya müracaat edilerek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek. Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranacaktır. Bu yüzden Yapı Kayıt Belgesi müracaatında yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir.

9- İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?
Müracaatlar 15/06/2019 tarihine kadar yapılabilecek.

10- ) Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?
Yapı kayıt belgesi bedelinin 30/06/2019 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

Son tarih

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ’ ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı kayıt Belgesi başvuru süresinin 15/06/2019 tarihine kadar, yapı kayıt bedeli ödeme süresinin 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İmar Barışının Faydaları

•    Mevcutta arsa tapulu olup, yapı tatil tutanağı düzenlemiş ve 3194 Sayılı imar Kanunun 32. Maddesine yıkım, 42. Maddesine göre para cezası kararı bulunan yapılar artık yasal hale gelecek. Yıkılma riski ortadan kalkacak
•    Yapı ruhsatına olan aykırılıkları nedeni ile iskan verilemeyen yapılar-[ daki elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerindeki problemler ortadan kalkacak. Şantiye elektriği veya suyu kullanılarak süzme sayaçlar ile yapılan paylaşımlar son bulacak.
•    Kat irtifaklı veya kat mülkiyetli olup, yapı tatil tutanağı nedeni ile yıkım kararı bulunan ve kredi çekilemeyen birçok yapı, krediye uygun hale de gelmiş olacak.
•    Çatı katlarındaki büyütmeler, açık çıkmaların dahil edildiği birçok yasal ve bu yapılardaki alanlar yasal hale gelecek
•    İskan olmadan yapılar doğrudan kat mülkiyetine geçmiş olacak.


Yapı Kayıt Sistemi

Yapı sahibinin beyanına göre, yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu bilgilerinin bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi'ne işlenmesi

Yapı Kayıt Belgesi

Yapılan tespit sonucunda, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında alınacak olan Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması.

Kat Mülkiyeti

Yapı kayıt belgesinde, maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planında kamu alanların terk edilmesi halinde, konutta yüzde 6; işyerinde yüzde 10 bedel ödeyerek kat mülkiyeti tesis edilebilmesi.

Avantajı

Bu yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilmesi, yargı ve belediyelerde alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilmeyen para cezalarından vazgeçilmesi.

Arsa Satışı

Eğer arsa özel mülkiyet veya donatı alanlarında değil ise, hâzineye aitse, bakanlıkça belirlenen piyasa fiyatından satın alınması.

Geçerliliği

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olması.

 

İmar barışı başvuru kılavuzu!

10 soruda imar barışıyla ilgili tüm merak edilenler!