Çukurova Balkon

1932 yılında kurulacak stadyumun arazisi 100 bin liraymış!

1932 yılında kurulacak stadyumun arazisi 100 bin liraymış! 1932 yılında kurulacak stadyumun arazisi 100 bin liraymış!

1932 yılında Şehir Stadyumu yapılacak arazide ki bahçeleri satın almak için belediye arsa sahipleri ile pazarlık etmiş. Harbiye'de bulunan Belvü Bahçesi ve Yorgancı Bahçesi arsaları için istenen para 100 bin liraymış.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Şehir Stadyumu


Yenibahçe'de yapılacağa benziyor


Stadyum inşa edilmek üzere Harbiye'de Belvü Bahçesi ile etrafındaki arazi için Yusuf İzzeddin veresesi vekili espak Maliye Nazırı Tevfik Bey'le belediye arasında bir müddetten beri devam eden pazarlık kat'i surette inkıtaa uğramıştır.

Tevfik Bey, yalnız Belvü Bahçesi için 40 bin lira istemiştir. Bu takdirde civarında ki arazi de dahil olduğu halde bütün Yorgancı Bahçesi arsaları için 90, 100 bin lira para vermek lazım gelecektir.


Akşam Gazetesi 4 Temmuz 1932


Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com