1933 yılında Zincirlikuyu Mezarlığı arsasının bir dönümü 80 liraymış!

1933 yılında Zincirlikuyu Mezarlığı arsasının bir dönümü 80 liraymış!

24 Mayıs 1933 tarihli Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde Zincirlikuyu'da kurulacak mezarlığın arazi 360 dönümmüş. Arazinin dönümüne 80 lira verilerek toplam 28 bin lira ile mezarlık arazi satın alınacakmış.Arazisi 28 bin liraya satın alınıyor


Belediyenin Zincirlikuyu'da yapacağo mezarlık için lazım gelen araziye bir heyet tarafından kıymet takdir edilmiştir. Arazinin dönümüne 80 lira kıymet konmuştur. 360 dönüm yer alınacağından arazi için 28 bin lira verilecektir.


Ferağ muamelesi mayısın sonuna kadar yapılacaktır. Belediye, 933 bütçesinde mezarlık için 80 bin lira ayrıldığından derhal tesisata başlanacaktır.

Yeni mezarlık üç kısımdan mürekkep olacak, içinde muntazam yollar, tarhlar, cenaze gasli için bir yer bulunacaktır. Beyoğlu cihetinde evlerde cenaze gasli menedilecektir. Mezarlığa bir imam, bekçi tayin edilecektir.

Mezarlığın bir sene içinde bitirilmesine çalışılacaktır.


(1933 yılında bir altın 970 kuruş, bir memur maaşı 40-50 lira arasındaymış)


Akşam Gazetesi 24 Mayıs 1933Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com