1934 yılında Bağdat Caddesi'nde 321 metrekare arsa 802 liraya satılacakmış!

1934 yılında Bağdat Caddesi'nde 321 metrekare arsa 802 liraya satılacakmış!1934 yılında Bağdat Caddesi'nde 321 metrekare arsa 802 liraya, Yedikule'de 425 metrekare arsa 800 liraya satılacakmış. 89 Reşat Altın karşılığında İstanbul'un en pahalı semtlerinden olan Bağdat Cadesi'nde 321 metrekare arsa alınabiliyormuş.


İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları


Tahmin olanan bedel

  Lira  Kuruş 

  802    50    Kadıköy'de Zühtüpaşa Mahallesi'nde Bağdat

                    Caddesi'nde Selami Çeşmesi karşısında 321

                    metre terbiinde Şuhi Hatun Namazgah arsası.

  800    00    Yedikule'de Mirahor İlyasbey Mahallesi'nde

                    425 metre terbiinde cami arsası ve mevcut 

                    taşları.

  172    50    Yenikapı'da Tülbentçi Hüsamettin Mahallesi'nde

                    Sepetçi Sokak'ında 34/1 nolu 69 metreden ibaret

                    arsa.

  687    00    Yenikapı'da Tülbentçi Hüsamettin Mahallesi'nde

                    Yenikapı Caddesi'nde 31 nolu 229 metreden 

                     ibaret arsa.

 1184   00    Beyoğlu'nda Kemerhatun Mahallesi'nde Keçi ve

                    Eleni Sokak'ında 11/13 nolu hanenin tamamı.

   26     30    Kadırga'da Bostani Ali Mahallesi'nde Tülbentçi

                    Haniçi Sokak'ında 35 nolu 25 metreden ibaret

                    arsa.

Yukarıdaki emlak satılmak üzere yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. İhalesi 14/11/934 Çarşamba günü saat 15'tedir. Taliplerin pey akçeleriyle beraber Mahlulat Kalemi'ne müracaatları.


(1934 yılında Reşat Altın -7.2 gram- 9 liraymış.)


Son Posta 25 Birinciteşrin (Ekim) 1934


Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com