1934'te Sayımocağı vakfına ait Rami'deki 25 dönümlük tarlanın yıllık kirası 13.25 liraymış!

1934'te Sayımocağı vakfına ait Rami'deki 25 dönümlük tarlanın yıllık kirası 13.25 liraymış!

1934 yılında Sayımocağı vakıf çiftlik arazisinin Rami'de bulunan 25 dönümlük tarlası üç seneliğine kiraya verilecekmiş. Dönümü 53 kuruş gibi komik bir ücretten ihaleye çıkacakmış. 25 dönüm tarlanın yıllık kirası 13.25 liraymış.


İstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları


Sayımocağı vakıf çiftlik arazisinden Rami civarında 25 dönüm tarlanın üç sene müddetle beher dönümü 53 kuruşta talibi uhdesinde olup ihalesi 8/1/934 pazartesş günü 15.00'tadır. Fazlasıyla talip olanların İstanbul Evkaf varidat kalemine müracaat eylemeleri.


(1934 yılında bir altın 9,3 liraymış)


Akşam Gazetesi  5 Kanunusani (Ocak) 1934



Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com