1935 yılında Harbiye Caddesi'nde bir ev 7.389 liraymış!

1935 yılında Harbiye Caddesi'nde bir ev 7.389 liraymış! 1935 yılında Harbiye Caddesi'nde bir ev 7.389 liraymış!

1935 yılında Küçük Pangaltı Mahallesi Harbiye Caddesi'nde bir ev 7389 liraya satılacakmış. Bugün bir ortalama bir memurun Harbiye'de ev sahibi olması çok zorken 1935 yılında bu fiyat memurun 70 aylık gelirine tekabül ediyormuş.İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden:  

                                                   Muhammen değeri Lira

Taksim: Küçük Pangaltı Mahallesi Harbiye Cad-   7389

        desi   eski 41-2 yeni 41 evin tamamı     


Yukarıda yazılı mallar 28/5/935 salı günü saat on dörtte kapalı zarf usuliyle ve arttırma suretiyle ve bedeli peşinen ödenmek şartıyla satılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırmaları ve hazırlayacakları mühürlü zarfları arttırmanın açılacağı saatten bir saat evvel satış komisyonu başkanlığına vermeleri.


(1935 yılında bir öğretmen ders yükü ve branşa göre 90 ile 140 lira arasında maaş alırken, kamuda birinci sınıf memur 100 ile 150 arasında maaş almaktaymış, bir hekim ise 120 ile 160 lira arasında maaş alıyormuş.)


Akşam Gazetesi  21 Mayıs 1935


Abdullah Kutalmış Mızrak/emlakkulisi.com