1935 yılında Şişli Söğütlü Dere'de 37 dönüm arazi 1.208 liraya satılacakmış!

1935 yılında Şişli Söğütlü Dere'de 37 dönüm arazi 1.208 liraya satılacakmış! 1935 yılında Şişli Söğütlü Dere'de 37 dönüm arazi 1.208 liraya satılacakmış!

1935 yılında Şişli'de Büyükdere Caddesi'ne yakın Söğütlü Dere'de 37 dönüm arazi bin 208 liraya satılacakmış. Yine aynı ilanda Fatih'te 243 metrekare arsa 837 liraya satılacakmış.İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden:

Cins ve mevkii                                                Muhammen

                                                                             Değeri

                                                                            L.     K.

Fatih'te Hüsrev Paşa'da Kasap İvaz Mahallesi

sinin Çeşme Sokağı'nda yapılırken yarı bıra-         837   50 

kılmış on nolu bahçeli ev ile bu evin bitişi-

ğindeki 243,52 metre murabbaı arsanın tamamı.


Boğaziçi'nde Çengelköyü'nde Çakal Dağı sokağı-   63

nda 5 nolu bağ ve köşkün 9/108payı


Şişli Büyükdere Caddesi yakınında Derbent Ka-    1208

rakolu civarında Söğütlü Dere'de 37000 metre

murabbaında bağ yeri ile bostan.

Yukarıda cins ve mevkii yazılı yerler hizalarındaki bedeller üzerinden açık usuliyle satılacaktır. İsteklilerin 1/6/935 Cumartesi günü saat 14.00'ta yüzde 7,5 pey akçeleriyle müracaatları.


(1935 yılında bir öğretmen ders yükü ve branşa göre 90 ile 140 lira arasında maaş alırken, kamuda birinci sınıf memuru 100 ile 150 arasında maaş almaktaymış, bir hekim ise 120 ile 160 lira arasında maaş almaktaymış.)


Akşam Gazetesi 21 Mayıs 1935


Abdullah Kutalmış Mızrak/emlakkulisi.com