1936 yılında kömür depoları Ortaköy'e taşınacak!

1936 yılında kömür depoları Ortaköy'e taşınacak! 1936 yılında kömür depoları Ortaköy'e taşınacak!

1936 yılında Kuruçeşme'deki kömür depoları Ortaköy'e doğru müsait bir alana taşınacakmış. Ortaköy'e taşınacak kömür depoları için 600 metrelik de bir rıhtım yapılacakmış. Yeni depolama alanı 1 milyon liraya mal olacakmış.

Kömür depoları


Heyet tetkiklerini bitirdi, raporunu hazırladı


    İktisat Vekaleti kömür depoları işini halletmek için şehrimize bir heyet göndermişti. Heyet azaları tetkiklerini bitirmişler ve hazırladıkları raporu dün akşam Ankara'ya götürmüşlerdir. Heyetin vardığı netice, bundan evvel belediye tarafından yapılan tetkiklerle bulunan çarenin isabetli olduğunu teyit etmektedir.

    Kuruçeşme ve civarında, kömür depoları açmak için aranan imkan ve şartların mevcut olduğu tespit edilmiştir. Fakat depoların şimdiki yeri Kuruçeşme halkının evlerine yakın olduğundan Ortaköy'e doğru mevcut müsait sahanın bu işe tahsisi esas itibariyle kararlaştırılmıştır. Burada iki köhne yalıdan başka istimlak edilecek yer olmadığından sahanın ucuza mal olacağı anlaşılıyor. Sahanın derinliği 100 metre kadar olduğundan depo tesisine elverişlidir. Önüne 600 metre uzunluğunda rıhtım yapılacak ve kömür yükleme, boşaltma işleri makineleştirilecektir.

    Yeni depolardan etrafa kömür tozlarının gitmemesi için lazım gelen fenni tertibat alınacaktır. Rıhtımlarda dahil olduğu halde bütün tesisatın bir milyon liraya çıkacağı anlaşılıyor.


(1999 yılında Reşat Altın 9 liraya satılıyormuş.)


Akşam 21 Temmuz 1936Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com