28 / 05 / 2022

1949 yılında Taksim'de Gecekondu!

1949 yılında Taksim'de Gecekondu!

1949 yılında Taksim'de dahi gecekondu ev inşa edilmiş. İstanbul'da yüzlerce gecekondu yıkılırken, Taksim'de inşa edilen gecekonduyu yıkmamışlar ve bu durum hayretle karşılanmış. Haberde yapılan gecekondunun fotoğrafı da yer almakta...
1949 yılında Taksim de Gecekondu!


Taksim'de gecekondu!


  Yukarıda resmini gördüğünüz gecekondu nerede kurulmuştur, biliyor musunuz? Taksim'de.

  Şehrin muhtelif mıntıkalarında binlerce yoksul aileyi barındıran gecekondular zaman zaman yıktırılırken Taksim'de Talimhane'de günde yüzlerce otomobilin geçtiği Abdülhak Hamit Caddesi'nde, kitabına uydurularak bir gecekondu inşa edilmesi bütün Talimhaneliler tarafından hayretle karşılanmış. Şimdi bu gecekondunun yanındaki sahada da hafriyat başlamış ve bir benzin deposu inşası için hazırlıklara girişilmiştir. Depo bittikten sonra bu gecekondunun da satış bürosu olarak kullanılacağı söylenmektedir. 

  Hafriyata nezaret eden bir zat hadiseyi tespit eden muharririmize bu mesele ile boşuna uğraşılmamasını tavsiye ettikten sonra şöyle demiştir:

 - Buraya biz bir otomobil servis istasyonu kuracağız. İnşaat için izin verilmiyordu. Fakat böyle bir kulübe inşa ettikten sonra inşaata izin verileceğini söylediler. Biz de bu gecekonduyu oturttuk. Şimdi artık bu işten herkesin haberi var. Boş yere uğraşmayın. Biz kanun dairesinde hareket ediyoruz.

  Peki, öyleyse bizim zavallı gecekonduların ne günahı vardı?


Akşam Gazetesi 20 Ocak 1949Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com