1952 yılında Eminönü'ne altı katlı, muazzam bir Ticaret Sarayı inşa edilecekmiş!

1952 yılında Eminönü'ne altı katlı, muazzam bir Ticaret Sarayı inşa edilecekmiş!

1952 yılında Ticaret Odası ve Sanayi Odası tarafından seçilen bina komisyonu çalışmalarına devam ediyormuş. Belediye tarafından Oda'ya Eminönü'nde 3 dönüm arsa verilmiş ve bu arsaya 6 katlı bir Ticaret Sarayı yapılacakmış.


1952 yılında Eminönü


Ticaret Sarayı


Altı katlı, muazzam bir bina olacak.


  Ticaret ve Sanayi Odası Umumi Meclisi tarafından seçilen bina komisyonu çalışmalarına devam etmektedir. Öğrendiğimize göre odanın inşa ettireceği Ticaret Sarayı altı katlı muazzam bir bina olacak ve muhtemelen bu sene sonunda temelleri atılarak 1953 yılı ortalarına doğru bina bitecektir. Komisyon sarayın İstanbul'un en merkezi ticaret yeri olan Eminönü civarında inşasına kararlaştırmış, bu hususta belediye ile mutabakata varılmıştır. Belediye bu civarda istimlak edilecek olan sahada saray için üç küsur bin metrekarelik bir arsayı oda emrine verecektir. Sarayın içinde Ticaret Odası, Ticaret Kulübü, Ticaret Borsası, Ticaret Müzesi bulunacak, geri kalan katlar bankalara ve diğer ticaret müesseselerine kiralanacaktır.


Akşam Gazetesi 9 Ocak 1952Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com