2 bin 400 YTL‘ya kadar olan kira geliri vergiden muaf

2 bin 400 YTL‘ya kadar olan kira geliri vergiden muaf

Maliye Bakanlığı, 2008 yılı içinde elde edilen kira gelirlerine uygulanacak istisna tutarını 2 bin 400 YTL olarak belirledi.Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, 2007'de 2 bin 300 YTL olarak uygulanan mesken kira gelirlerindeki istisna tutarı, yeni yılda 2 bin 400 YTL'ye yükselecek.

İşverenlerce iş yeri ya da iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna da, 2008'de 9 bin YTL olacak.

2008'deki sakatlık indirimi tutarları da birinci derece sakatlar için 600 YTL, ikinci derece sakatlar için 300 YTL, üçüncü derece sakatlar için de 150 YTL olarak belirlendi.

-BASİT USULLE İLGİLİ LİMİTLER DE BELİRLENDİ

Basit usule tabi olmanın genel şartlarını da  üzenleyen Tebliğ uyarınca, basit usulde iş yerine ilişkin yıllık kira bedeli toplamı, büyükşehir belediye sınırları içinde 3 bin 900 YTL, diğer yerlerde de 2 bin 700 YTL olarak uygulanacak.

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen limitler de, yeniden değerleme oranı kadar artacak ve ilgili bentler için 27 bin YTL, 56 bin YTL ve 80 bin YTL olacak.

2008'de değer artış kazançlarındaki istisna tutarı 6 bin 800 YTL, arizi kazançlardaki istisna tutarı da 16 bin YTL olarak tespit edildi.

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarındaki beyanname verme sınırı ise 960 YTL'ye yükseltildi.

-MENKUL SERMAYE İRATLARI-

Tebliğle 2007 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında dikkate alınacak indirim oranı da belirlendi.

Buna göre, 2007 için yeniden değerleme oranının yüzde 7,2 olarak belirlenmesinden sonra, bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı da yüzde 19,11 olarak saptandı.

Bu çerçevede menkul sermaye iratlarında, 2007 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı da yüzde 37,7 oldu.

1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından sağlanan gelirlerdeki istisna tutarı da, 2006 yılı istisna miktarı olan 191 bin 89,2 YTL'nin yeniden değerleme oranında artırımı sonucu 205 bin 994,16'ye çıkacak. İstisna kapsamına giren kazançlar için yıllık beyanname verilmeyeceği gibi, diğer gelirler dolayısıyla düzenlenecek yıllık beyannameye de bu kazançlar dahil edilmeyecek.

-EMTİA İÇİN ÖZEL HADLER-

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olan emtiaya yönelik özel hadler de yeniden düzenlendi.

Buna göre, söz konusu maddelerin ticaretini yapanların 2008 yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için, 31 Aralık 2007 itibariyle alış, satış veya hasılatlarının şu hadleri aşmaması gerekiyor:

EMTİANIN CİNSİ BÜYÜKŞEHİR DIŞI BÜYÜKŞEHİR SINIRLARI

YILLIK YILLIK

ALIM SATIM ALIM SATIM

--------------- ---------- ---------- ---------- ---------

-Değerli kağıt 85.000 96.000 117.000 138.000

-Şeker-çay 68.000 85.000 80.000 107.000

-Milli Piyango 68.000 85.000 80.000 107.000

Bileti-Hemen

Kazan-S.Toto v.b

-İçki (Bira ve 68.000 85.000 80.000 107.000

şarap hariç)-ispirto

sigara-tütün

-Akaryakıt 96.000 110.000 138.000 150.000