2 firmaya ihale yasağı geldi

2 firmaya ihale yasağı geldi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Bursa İl Müdürlüğü, 2 firmaya ihale yasağı getirdi


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Bursa İl Müdürlüğü, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 2 firmaya ihalelere katılma yasağı getirdi. Yasaklara ilişkin duyurular, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Muğla Tarım İl Müdürlüğü ötarafından yapılan ihaleye katılan, "Bulguroğlu Mühendislik Limited Şirketi"ni ihalelerden men etti. Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı şirket, 1 yıl süreyle ihalelere giremeyecek.

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ
Öte yandan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Bursa İl Müdürlüğü, "Adel Mühendislik Hizmetleri İnşaat Elektrik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ile ortağı "Ali İhsan Acar"a ihale cezası verdi. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Bursa İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye katılan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı şirket, 2 yıl süreyle ihalelerden men edildi.

4734-4735 SAYILI KANUNLAR
4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu "yasak fiil veya davranışları" düzenliyor. Söz konusu maddelerde, mevzuata aykırı davranışlardan bazıları şöyle sıralanıyor: "Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
-İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
-Sahte belge veya teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
-Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek."
AA