2009 yılı inşaat maliyetleri belirlendi

2009 yılı inşaat maliyetleri belirlendiEmlak vergisine esas olmak üzere 2009 yılında uygulanacak "bina metre kare normal inşaat maliyet bedelleri" belirlendi.


Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 53 seri numaralı
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında
yayımlandı.

Buna göre, Emlak Vergisi Kanununun 29'uncu maddesinde yer alan binalar
için vergi değeri, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları tarafından
müştereken tespit ve ilan edilecek.

Hesaplama, bina metre kare normal inşaat maliyetleri ile arsa ve arsa
payı değerleri esas alınarak hesaplanacak.

2009 yılında binaların metre kare normal inşaat maliyet bedelleri, çelik
karkas, betonarme karkas, kagir, yığma, ahşap, taş duvarlı, gecekondu
tarzı ve diğer basit binalar şeklinde kategorilere ayrılarak yapılacak.

-MESKENLER-
Tebliğe göre, 2009 yılında mesken olarak lüks inşa edilen çelik karkas
binalarda ortalama maliyet bin 151,24 YTL, betonarme karkas binalarda
701,36 YTL olacak. Betonarme karkas binalarda 1. sınıf mesken
inşaatlarında 438 YTL, 2. sınıf mesken inşaatlarında 292,43 YTL, 3.

sınıf mesken inşaatlarında da ortalama maliyet bedeli 207,09 YTL olacak.

Gecekondu tarzı binaların ortalama metre kare maliyet bedeli de 3. sınıf
inşaatlarda 69,48 YTL, basit inşaatlarda ise 35,39 YTL olarak
uygulanacak.

Ortalama metre kare maliyet, 1. sınıf fabrika ve imalathanelerde, çelik
karkas binalar için 477,64 YTL, betonarme karkas binalarda 391,28 YTL,
kagir binalarda ise 284,61 YTL olacak.

Tebliğe göre, lüks inşa edilen otel binalarında ortalama metre kare
maliyet bin 165,30 YTL, betonarme karkas binalarda 979,81 YTL, kagir
binalarda 866,78 YTL, yığma kagir binalarda 628,91 YTL, ahşap binalarda
bin 24,42, taş duvarlı binalarda 854,99 YTL olacak. Sinema tiyatro
binalarında lüks inşaatlarda bin 165,30, betonarme karkas inşaatlar için
941,35 YTL, kagir binalar için 866,78 YTL, yığma kagir binalar için de
607,43 YTL olarak belirlendi.

Hastane-klinik binalarının metre kare inşaat maliyet bedelleri ortalama
lüks inşaatlar için bin 151,24 YTL, betonarme karkas inşaatlar için
926,95 YTL, kagir inşaat için 775,58 YTL, yığma kagir inşaat için de
600,18 YTL olarak öngörüldü.

-DİĞER BİNALAR-
Banka-sigorta binalarının metre kare inşaat maliyet bedelleri de bin
205,77 YTL ile 31,61 YTL, idare binaları için bin 3,41 YTL ile 26,19
YTL, benzin istasyonu, yıkama ve yağlama binaları için 952,12 YTL ile
25,83 YTL, yeraltı garajları için 345,02 YTL ile 14,16 YTL, müstakil
garajlar için 223,28 YTL ile 24,07 YTL, çok katlı garajlar için 503,808
YTL ile 107,85 YTL, yurt binaları için 383,01 YTL ile 24,07 YTL, okul
binaları için 289,61 YTL ile 24,07 YTL, yüzme havuzları için 653,51 YTL
ile 85,20 YTL, banyo ve hamamlar için 906,66 YTL ile 141,12 YTL, pazar
ve fuar yerlerindeki yapılar için 148,91 YTL ile 48,61 YTL, soğuk hava
depoları için 350 YTL 55,23 YTL, kurutma yerleri için 249,44 YTL ile
34,92 YTL, silolar için 574,63 YTL ile 227,50 YTL, transformatör
binaları için 290,97 YTL ile 64,66 YTL, diğer ticarethane ve işyerleri
için de bin 165,30 YTL ile 28,31 YTL arasında değişiyor.

Özellik arz eden binaların vergi değerinin hesabında, kullanış tarzına
göre (otel, sinema, tiyatro, işyeri ve mesken binası gibi) varsa bir üst
inşaat değerinin ortalama rakamı esas alınacak. Bir üst sınıfa ait
inşaat değeri yoksa tespit edilen inşaat sınıfındaki ortalama değer
yüzde 50 olarak artırılmak suretiyle değerlendirme yapılacak. İnşaat
türü için metre kare normal inşaat maliyet bedeli belirlenmemiş ise bu
sınıfın altında yapılmış ilk sınıfa ait ortalama rakam yüzde 50
artırılarak nazara alınacak.