11 / 08 / 2022

2015 yılı değer artış kazancı nasıl hesaplanır?

2015 yılı değer artış kazancı nasıl hesaplanır?

Gelir Vergisi Kanununa göre iktisap tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden çıkarılan mallardan elde edilen gelir için vergi ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki, 2015 yılı değer artış kazancı nasıl hesaplanır?2015 yılı değer artış kazancı nasıl hesaplanır?

Gelir Vergisi Kanununa göre iktisap tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden çıkarılan mallardan elde edilen gelir için vergi ödemesinin yapılması gerekiyor. 


2015 yılı değer artış kazancı..

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 10.600 TL olarak tespit edildi.


Bu sınırın üstünde geliri olan kimseler değer artış kazancı vergisi ödemek ile mükellef oluyor. Senede iki eşit taksit halinde ödenebilen vergide ilk ödemeler Mart ayında yapılmıştı. İkinci taksit ödemelerinin ise Temmuz ayında ödendiği değer artış kazancı vergisinde 


2015 yılı değer artış kazancı hesaplama örneği:

2015 yılı için:10.600 TL


Satışın 2014 yılında yapıldığı farz edersek:

32.041 TL-9.700 TL= 22.341 TL (vergiye tabi tutar)


01.02.2010 yılında 120.000 TL’ye alınan bir konut 01.03.2014 yılında 200.000 TL satılıyor. 

Endeks artış oranı:  

01.02.2010 ÜFE oranı: 166,52

01.03.2014 ÜFE  oranı:232,27

(232,27-166,52)/166,52 : 0,39  yüzdelik dilim ile hesaplandığından sonuç %39 olur. %10 geçtiği için vergiye tabidir.


Örnek durumun vergi hesaplaması:

Alış ve satış aylarından bir önceki ayın ÜFE oranlarının bölümü ile alış fiyatı çarpılır:

120.000 TL*(232,57/166,52)= 167. 957 TL


Çıkan sonuç gayrimenkulün satış fiyatından çıkartılır:

200.000 TL-167.959 TL= 32.041 TL (İstisna Öncesi değer artış kazancı)
Değer artış kazancı iktisap tarihi nedir?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com