2015'te gayrimenkul satışında 54.4 milyon vergi farkı tespit edildi!

2015'te gayrimenkul satışında 54.4 milyon vergi farkı tespit edildi!Sözcü Gazetesi'nin yazarlarından Nedim Türkmen, gayrimenkul alım satımlarına ilişkin vergi incelemelerini kaleme aldı. Türkmen yazısında 2015 yılı içerisinde 54 milyon 410 bin 733 TL 34 kuruş vergi farkı tespit edildiğini belirtti.


Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 2015 yılı Faaliyet Raporu’nu açıkladı: Bu raporda yer alan; özellikle gayrimenkul ve inşaat sektörü ile ilgili yapılan vergi incelemeleri ve sonuçları, bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler açısından ciddi uyarılar içermekte ve tehlikenin yaklaştığını göstermektedir.


Vergi müfettişleri; banka konut kredileri ve tapu bilgileri gibi dış kaynak verilerinden hareketle, satılan konutların gerçek değerini tespit etmek ve böylece ilgili yıl vergi beyanları arasında bariz uyumsuzluk olduğu belirlenen konut satıcıları hakkında bahse konu verileri kullanarak vergi incelemeleri yapmış ve vergi kayıp kaçağını tespit etmişlerdir.


Vergi müfettişleri; banka bilgilerinden hareketle, konut kredisi kullananlara gayrimenkul satan veya tapu bilgilerinden hareketle herhangi bir şekilde gayrimenkul satan (arazi hariç) potansiyel mükellefler dahil olmak üzere, gerçek mükellefleri tespit etmişlerdir. Gayrimenkul satışı olduğu halde; hiç beyanname vermeyen veya beyanname vermekle birlikte, beyannamesinde tespit edilen konut kredisi tutarları ve ekspertiz raporlarında konut için belirlenen değerler ile uyumsuz olduğu veya tapu harcına esas teşkil eden beyan tutarları arasında bariz uyumsuzlukları bulunan 1036 mükellef riskli kabul edilerek, vergi incelemesine alınmıştır.


Vergi müfettişleri tarafından yapılan incelemeler 2015 yılı içerisinde tamamlanmış olup, bu incelemeler sonucunda 984 milyon 271 bin 240 TL 54 kuruş matrah farkı, 54 milyon 410 bin 733 TL 34 kuruş vergi farkı tespit edilmiş, 129 milyon 346 bin 756 TL 81 kuruş ceza kesilmiştir. Vergi inceleme raporları vergi dairelerine gönderilerek, mükellefler adına vergi/ceza ihbarnameleri düzenlenmiştir.


İncelemeler sonucunda bulunan matrah farkları; bu tür satışlarda ciddi bir vergi kaybı olduğunu göstermektedir. Uygulamada, ekspertiz raporları ve kullanılan kredi tutarları satışa konu gayrimenkullerin gerçek değerine ilişkin ciddi delil olmasına rağmen, satış yapanlar gayrimenkullerin belediye emlak vergi değerlerine göre işlem yapmışlardır.


Vergi müfettişleri, gayrimenkul satışlarının belediye emlak vergi değerinin çok üstünde olduğunu; ekspertiz raporları ve kullanılan kredi tutarları ile çok kolay ispatlayabilmektedirler. Zaten konut kredileri direkt konutu satan kişinin banka hesabına ödendiği için, savunulacak bir durum söz konusu olamamaktadır.


Gayrimenkul satışı gerçekleştiren mükellefler nezdinde yapılan incelemeler


Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı; tapu idarelerinde gerçekleştirilen gayrimenkul alım satımlarına ilişkin başkanlık veri tabanından faydalanarak, 2009 yılında 20 adet ve üzeri gayrimenkul satışı gerçekleştiren potansiyel mükelleflerin 2009-2013 yılları arasında gayrimenkul satış işlemlerinin incelenmesi amacıyla 471 mükellefi vergi incelemesine sevk etmiştir. Sevk edilen mükelleflerin 2009-2010 yılı incelemeleri zaman aşımına uğramadan önce sonuçlandırılmıştır.


Bu incelemeler 2015 yılı içerisinde de devam etmiş olup, 2015 yıl sonu itibarıyla tamamlanan incelemelerde 37 milyon 751 bin 646 TL 16 kuruş matrah farkı, 2 milyon 983 bin 34 TL 46 kuruş vergi farkı tespit edilmiş ve 6 milyon 458 bin 561 TL 64 kuruş ceza kesilmiştir.


Bu incelemelerde yıllar itibarıyla, birden çok gayrimenkul alım-satımında bulunulduğu halde; ticari kazanç yönünden Gelir Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen gerçek kişiler nezdinde inceleme yapılmıştır. Bu incelemelerde tapu idaresinden Maliye Bakanlığı’na gönderilen bilgilerde ciddi hatalar olduğu tespit edilmiş olsa bile, bunlar vergi incelemelerinde matrah farklarının azalmasına neden olmuş fakat sonuç değişmemiştir. Potansiyel vergi numarasına sahip olup, gelir elde ettiği halde, vergi dairelerine Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmemiş olan bu kişiler ile ilgili resen mükellefiyet tesisi yapılmış ve vergi ceza ihbarnameleri düzenlenmiştir.


Vergi incelemeleri sonucunda ortaya çıkan vergi, gecikme faizi ve cezalar bir mükellefin son 5 yılı birden incelendiğinde; yıkıma ve iflaslara neden olabilmektedir. Bu yüzden yukarıda açıkladığımız konulara dikkat etmekte fayda vardır.


Sözcü/ Nedim TÜRKMEN