2016 tapu harcı ne kadar oldu?

2016 tapu harcı ne kadar oldu? 2016 tapu harcı ne kadar oldu?

Gayrimenkul alım­ satım işlemlerinde hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı tapu harcı alınır. 2016 yılı için tapu harç bedeli hem alıcıdan hem satıcıdan tahsil edilmek üzere gayrimenkülün değerinin yüzde 2'sidir.


Gayrimenkul alım­ satım işlemlerinde hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı tapu harcı alınır. Tapu harcının belirlenebilmesi için öncelikle gayrimenkulün tapuda satış bedelinin belirlenmesi gerekir. Bu bedel; konut kredisi kullanılarak alım gerçekleşiyorsa kullanılan kredi üzerinden hesaplanır. Nakit alım işlemlerinde ise. emlak vergisi değerinden beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır. 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerine “Emlâk vergisi değeri” denir. Bu bedel en düşük, emlak vergisi değeri üzerinden gösterilebilir. Ancak gerçek devir bedeli emlak vergisi değerinden yüksekse bu gerçek değer üzerinden tapu harcı hesaplanır.


KrediPazari.com'un edindiği bilgilere göre, 2016 yılı için tapu harç bedeli hem alıcıdan hem satıcıdan tahsil edilmek üzere gayrimenkulün değerinin %2'sidir. Örnek olarak 120 bin TL devir bedeli olan bir gayrimenkulün alım ­satımında alıcıdan 2.400 TL, satıcıdan 2.400 TL toplam 4.800 TL tahsil edilir.Kredi Pazarı