2020 kentsel dönüşüm kredi yardımı ne kadar?

2020 kentsel dönüşüm kredi yardımı ne kadar?


2020 yılında kentsel dönüşüm kira yardımının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler...


6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre ödenen kentsel dönüşüm kira yardım tutarları araştırılıyor. Peki, 2020 kentsel dönüşüm kredi yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları nedir? İşte tüm merak edilenler...

2020 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?

Kentsel dönüşüm kira yardımının ne kadar olduğu, bu destekten yararlanmak isteyenleri tarafından merak ediliyor. Ancak, 2020 kentsel dönüşüm kira yardımı henüz açıklanmadı. 

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Hak sahiplerince, riskli olarak belirlenen yapılarda bulunan konut ve işyerleri nedeniyle kira yardımından yararlanabilmek amacıyla, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ilde bulunan Müdürlüğe/Belediyeye başvuru yapılıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ŞARTLARI NEDİR?

Kentsel dönüşüm kira yardımına malikler, kiracılar ve sınırlı ayni hak sahipleri alabiliyor.

Malikler, riskli yapıdaki konut ve işyerleri için kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapacaktır.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait
imza sirküleri,
c) Riskli yapının tahliye edildiğine dair Adres Bilgileri Raporu 2 veya ilgili
belediyesinden alınacak yazı,
ç) Tapu belgesi ve Güncel Taşınmaz Kaydı,
d) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması,
e) Hak sahibine/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz TL hesap cüzdanı
fotokopisi.

2020 kira yardımı nasıl alınır? 6 soruda tüm detaylarıyla!

Kentsel dönüşümde 2019'da 682 milyon TL kira yardımı yapıldı!