2022 yılı yatırım programının kabulü ve uygulanmasına dair karar!

2022 yılı yatırım programının kabulü ve uygulanmasına dair karar!


Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 31720 Sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 


Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 31720 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında açıklandı.

2022 yılı yatırım programının kabulü ve uygulanmasına dair karar!

2022 yılı yatırım programının kabulü ve uygulanmasına dair karar için tıklayın