2022'ye kadar 296 bin 166 hektar arazi toplulaştırılacak!

2022'ye kadar 296 bin 166 hektar arazi toplulaştırılacak! 2022'ye kadar 296 bin 166 hektar arazi toplulaştırılacak!

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, bölgede 7 bin 820 hektar alanda tapu tescil işlemlerinin yapıldığını, 296 bin 166 hektar alanın da 2022 yılının sonuna kadar toplulaştırılacağını açıkladı.


DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, bölgede 7 bin 820 hektar alanda tapu tescil işlemlerinin tamamlandığını, 296 bin 166 hektar alanın da 2022'nin sonuna kadar toplulaştırılacağını söyledi.

Aydın, dünya nüfusunun hızla artmasına rağmen tarım yapılabilecek alanları artırma imkanının bulunmadığını, bu nedenle sınırlı sayılabilecek mevcut tarım topraklarından daha fazla verim alınmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin bulunması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; bu yöntemlerden en önemlisinin dağınık, çok parçalı ve tarımsal altyapısı eksik olan parsellerin arazi toplulaştırma çalışmalarıyla yeniden düzenleyip kullanılmayan alanların da tarıma kazandırılması olduğunu ifade eden Aydın, bu yöntemle daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımıyla tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğin artırmanın planlandığını söyledi.

Aydın, Van, Muş ve Bitlis'te süren arazi toplulaştırma çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:
"Van'da devam eden çalışmalarla 95 bin 635 hektar alanın 2022 sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Van-Erciş Pay Sulaması AT ve TİGH Projesi yatırım programında olup 2019'da ihalesinin yapılması hedeflenmektedir. 2018'e kadar Bitlis'te 81 bin 363 hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zamana kadar 6 bin 522 hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. Devam eden arazi toplulaştırma çalışmalarıyla 74 bin 841 hektar alanın 2020 sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. 2018'e kadar Muş'ta 119 bin 168 hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zamana kadar bin 298 hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. Devam eden arazi toplulaştırma çalışmalar ile 117 bin 870 hektar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Muş Murat Nehri Islah AT ve TİGH Projesi yatırım programında olup 2019 yılında ihalesinin yapılması hedeflenmektedir. Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde toplamda 7 bin 820 hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. 296 bin 166 hektar alanın 2022 sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir."

7139 Sayılı Kanun'un ek 9. maddesine istinaden bölge müdürlüğüne devri yapılan 6 arazi toplulaştırma projesinin bulunduğunu söyleyen Aydın, devir işlemleri sonrasında alt yapı çalışmalarının bitirildiğini ve 507 kilometre köy içi yol, 84 foseptik inşaatı, 513 kilometre atık su şebekesi ve 3 bin 68 rögar imalatının yapıldığını sözlerine ekledi.

Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlanması uygulamasında parsel sınırlarının bağlandığını söyleyen Aydın, şu açıklamalarda bulundu:

"Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır. Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır."