04 / 12 / 2022

26. arıtma Yeni Foça'ya kuruluyor!

26. arıtma Yeni Foça'ya kuruluyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırma sorunu, açılan davalar ve kurumlarca verilmeyen izinler nedeniyle bir türlü hayata geçirilemeyen Yeni Foça İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve kanalizasyon şebekesi için ihale hazırlıklarına başladı...Çevre yerleşimlerde gerçekleştirdiği arıtma hamlesi ile Türkiye'ye örnek olan ve Gediz, Küçük Menderes, Nif ve Yanmada havzalarını kirlilikten kurtaran  İzmir  Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırma süreci, açılan davalar ve kurumlarca verilmeyen izinler nedeniyle bir türlü hayata geçirilemeyen Yeni Foça arıtması için ihale hazırlıklarına başladı. Çevre yerleşimlerde bugüne kadar gerçekleştirdiği artıma yatınmlannda arıtma tesisi ile kanal sistemini bir bütün olarak hayata geçiren ve modem bir alt yapı sistemi kuran İZSU Genel Müdürlüğü, Yeni Foça'ya kanal şebekesi de döşeyecek. Kanal şebekesinin arıtma tesisine oranla daha uzun sürmesi nedeniyle öncelikli olarak kanal ihalesine çıkılacak. İZSU, Yeni Foça'da 88 kilometre uzunluğunda kanal şebekesi için Şubat ayında yapım ihalesine çıkılacak. Ardından da arıtma tesisinin ihalesi yapılacak. 

Arıtma yapmadan kanalizasyon döşemeyeceklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, adeta bir arıtma seferberliği başlatarak İzmir'in yanmada dahil tanm, turizm havzalanm kirlilikten kurtaran önemli yatırımlara imza atfa. Konuyla ilgili de şu açklama yapıldı: "Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Avrupa standartlannda arıtma kalitesi ile Türkiye'ye örnek olmanın haklı gurunu yaşıyor. 2008 - 2013 yıllan arasında 872 bin 500 kişinin evsel atığını arıtacak kapasitede biri biyolojik, 10'u ileri biyolojik olmak üzere 11 arıtma tesisi hizmete alındı; bu arıtmalar için 85.5 milyon liralık yatınm yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli çevre yatınmlanndan birine daha imza atarak, arıtma çamuriannın çürütülüp değerlendirilmesini sağlayacak aynı zamanda depolanma sorunun ortadan kaldırarak, biogaz elde edilmesini sağlayacak "Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisini de devreye aldı. 2014 yılının Ocak ayında hizmete giren tesis için 61.5 milyon liralık yatınm yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılından bu yana arıtma yabrımlan için harcadığı tutar 147 milyon lira oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği arıtma sayısı ise 25'e ulaştı.


4 yıl neden gecikti? 

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Yeni Foça Arıtma Tesisi için hazırladığı uygulama projesi, 2010 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandı. 

Arıtma tesisinin yapılacağı parsellerin kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması ve arıtma tesisine bağlantıyı sağlayacak servis yolu ile ilgili olarak açılan imar planına itiraz davasının neticelenmesi beklendi. 

Dava geçtiğimiz ay İZSU lehine sonuçlandı. Ayrıca arıtma ile birlikte yapılması gereken kanalizasyon sisteminin geçtiği bazı güzergâhlarda sit alanları olması nedeniyle ilgili kurumların izinleri alındı. 

Karayolları giizergâhmda bulunan kanalizasyon hatlarını yapılabilmesi için Karayollarının gerekli izni vermesi yaklaşık 2,5 yıl sürdü, nihayetinde onay aşamasma gelindi. İZSU Genel Müdürlüğü, Ocak ayı itibariyle Yeni Foça kanalizasyon projesi yapnrı ihalesine çıkabilmek için tüm teknik çalışmaları tamamladı. Karayolları Genel Miidürlüğü'nce protokolün onaylanmasının ardından ihaleye çıkılacağı bildirildi. 


Yenigün İzmir
Geri Dön