2B 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun kapsamı!

2B 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun kapsamı! 2B 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun kapsamı!

2B 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun kapsamında kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış,bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazileri ifade ediyor.Hazine adına orman dışına çıkarılmış yerlerin bölünmesi veya birleştirmesini sağlıyor.2B 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun kapsamı ormanların değil, orman olma vasfını kaybettiği bilim ve fen açısından da orman haline tekrar dönüştürülmesi mümkün olmadığı 31.12.1981 tarihi itibariyle tespit edilen, orman arazisi olma vasfından çıkmış arazilerin satışını öngörüyor. Uzun bir süredir kamuoyunda da sürekli bir biçimde 2B arazileri gerek siyasiler tarafından gerekse vatandaşlar tarafından tartışılıyor. 


Çevre ve Orman Bakanlığı bu duruma ilişkin olarak; 2B’nin bir orman yağması olmadığını çünkü orman vasfını yitirmiş olan arazilerin satışından elde edilecek gelirden ayrılacak ağaçlandırma çalışmaları payı ile mevcut orman alanlarının arttırılmasını sağlayacağını ve 2B arazilerin satılması gerektiğini çünkü orman vasfını kaybetmiş olan bu araziler orman köylüsü olmayan kişi veya kuruluşların işgali altında olduğunu açıklıyor. Çevre ve Orman Bakanlığı ayrıca 2- B Orman Vasfını Yitirmiş Olan Arazilerin; var olan yasal boşluk sebebiyle işgalci durumunda bulunan kişi veya kurumların devlete hiçbir katkı sağlamadan bu arazileri kullanmaya devam ettiklerini ifade ediyor.

 

Maliye Bakanlığı ile Orman ve Çevre Bakanlığı, 2B’lere yönelik olarak ‘Orman Köylülerinin Kalkındırılmaları ve Hazine Adına Orman Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi Hakkında Kanun'u hazırlandı. Bu sayede Çevre ve Orman Bakanlığı, devlet organları ve bitişiğinde oturan köyler halkının geçim seviyesini yükseltmek için gereken önlemleri de bu kapsamda almayı planlıyor. 

 

Kanuna göre ‘Orman kadastro komisyonlarınca, hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler; kullanım durumları dikkate alınarak, varsa üzerinde ihdas edilen yeni yerler; kullanım durumları dikkate alınarak, varsa üzerinde ihdas edilen yeni yerlerin kime ait olduğu, kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağında gösterilerek, belirtilen askı ilamı hariç, diğer ilamlar olmadan öncelikle kadastrosu yapılarak, hazine adına tescil edilecek’.

 

Ayrıca, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler için; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce daha önce tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın, Maliye Bakanlığı'nın talebi ile kullanım durumları dikkate alınarak, bölme veya birleştirme yapılabiliyor.

 

Kadastro Müdürlüğü ise kadastro çalışmalarından önce Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler içerisinde, özel kanunlara göre değerlendirilmesi gereken alanlar bulunup bulunmadığını ilgi kurumlara soruyor. 15 gün içerisinde cevap verilmediği takdirde bu alanların olmadığı kabul ediliyor.

 

2B orman vasfını yitirmiş olan arazilere ilişkin düzenlemelerin genel gerekçesine bakıldığında ise; ‘Orman sınırları dışına çıkarılmış, bir daha ormana dönüştürülmesi mümkün olmayan, onlarca yıldır herhangi bir bedel ödemeyen işgalcilerin elinde bulunan Hazineye ait taşınmazların orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesinde ve yeni orman alanlarının kurulmasında kullanılmak üzere rayiç değerler üzerinden değerlendirilmesi amaçlı bir tasfiye kanunudur’ şeklinde açıklanıyor.

  

Böylece hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler için; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nce daha önce tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın, Maliye Bakanlığı'nın talebi ile kullanım durumları da dikkate alınarak, ifraz (bölünme) veya tevhid (birleştirme) de yapılabiliyor.Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com