2b arazilerin satış süreci nasıl işler?

2b arazilerin satış süreci nasıl işler? 2b arazilerin satış süreci nasıl işler?

2b araziler; orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış alanlar olarak ifade ediliyor. Peki, 2b arazilerin satış süreci nasıl işler?2b arazilerin satış süreci nasıl işler?


2B arazi 6831 sayılı orman kanununun, değişik 2. Maddesinin birinci fıkrasının (B) Bendine göre devlet hazinesine ait olan ve orman sınırları dışına çıkartılmış veya çıkartılacak olan bölgelerin tanımı olarak karşımıza çıkıyor.


Orman arazisi kapsamında bulunan arazilerin 2B kapsamına alınması veya çıkartılması için yetkili olan kurumlar, arazinin bulunduğu ilçede ki malmüdürlükleri olarak biliniyor. 2B Arazilerinin Satışı ile devlet hazinesi önemli bir gelir elde ediyor. 


Orman vasfını kaybetmiş olan 2B Arazilerinin satışı ile, bu arazilerde hak sahipliği bulunan veya yeni kazananlar 2B Başvurusu yaparak, arazilerini imar planına uygun bir şekilde kullanabiliyor. 


Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve 2B olarak nitelendirilen alanlar ile ilgili sorunların çözüme kavuşturulması ve kullanıcılarına satılabilmeleri amacıyla çıkarılan 6292 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınıyor. 


6292 sayılı Kanun kapsamında satışa konu edilebilecek 2B parselleri ile ilgili işlemleri tamamlanan hak sahiplerine yapılan  tebligatlarla birlikte satış işlemlerine başlanıyor. 


2b arazisini üçüncü şahıslar alabilir mi?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com