08 / 08 / 2022

Reddi miras süreci nasıl işler?

Reddi miras süreci nasıl işler?

Miras bırakan kişinin ölümünden sonra yasal veya atanmış mirasçılar, reddi miras davası açma hakkına sahip oluyorlar. Peki, Reddi miras süreci nasıl işler? Reddi miras nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...Mirasın reddi, diğer bir ifade ile reddi miras; miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi anlamına geliyor. 

Miras hukukunda geçerli olan külli halefiyet ilkesi gereği, yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakanın ölümüyle birlikte kendiliğinden mirasçılık sıfatını kazanmış olyorlar. Mirasçılık sıfatı kazanıldığı takdirde miras bırakanın borçlarından yalnız tereke ile değil kendi şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu hale gelmiş oluyor. 

Mirasın reddi hakkına yasal ve atanmış mirasçıların tümü sahip oluyor. Mirasın reddi ancak mirasın intikalinden sonra mümkün olabiliyor. Miras bırakanın ölümü üzerine miras kendiliğinden mirasçılara geçeceğinden ancak bundan sonra mirasın reddedilmesi mümkün oluyor. 

Reddi miras süreci nasıl işler?

Miras bırakan ölmeden red hakkı doğmuyor. Miras bırakan ölmeden önce ancak mirastan feragat sözleşmesi yapılması ya da miras hakkının temliki mümkün olabiliyor. Mirasın reddi, Medeni Kanun (MK) 605-618. maddeleri arasında düzenleniyor. 

Miras bırakanın ardından reddi miras süreci için mirasçı kişi Sulh Hukuk Mahkemesine bir beyan ile başvuru yapması gerekiyor ve bu beyanlarda herhangi bir şekil şartı aranmıyor. Bu sebeple bu başvurularda beyanlar yazılı ya da sözlü olabiliyor. Ayrıca bu beyanlar, reddi miras davalarında özel olarak yetkilendirilmiş olan avukat aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.