2B Yasası'nın uygulanmasındaki 6 sorun TBMM'de!

2B Yasası'nın uygulanmasındaki 6 sorun TBMM'de! 2B Yasası'nın uygulanmasındaki 6 sorun TBMM'de!

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, 2B olarak bilinen yasanın uygulanma sonuçlarına ilişkin soru önergesi hazırladı. Kayan sorularını Maliye Bakanı Naci Ağbal'a iletti.Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, 2B olarak bilinen yasanın uygulanma sonuçlarına ilişkin soru önergesi hazırladı. Kayan sorularını Maliye Bakanı Naci Ağbal'a iletti.


Kayan önergesinde "Kamuoyunda "2B Yasası" olarak bilinen "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hâzineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun"un 26 Nisan 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Kayan, "Yasaya göre, orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden 2/A alanları, nakline karar verilen Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi için Devlet eliyle ihya edilerek bu halka devri ve yararlandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'nün, 2/B alanları, Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığı'nın, tasarrufuna geçmiştir." dedi.


Buna bağlı olarak Kayan'ın Maliye Bakanı Naci Ağbal'a sorduğu sorular şu şekilde;


1- 26 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren; "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hâzineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun"dan toplam kaç vatandaşımız faydalanmıştır?


2- Kamuoyunda “2B Yasası” olarak bilinen yasa ile Devlet Kasasına toplam kaç LİRA para girmiştir?


3- 2B Yasasına süresi içerisinde müracaat edememiş ve mağdur olmuş toplam vatandaş sayımız nedir?


4- İlgili yasanın uygulamaları sonucunda mağdur olan vatandaşlarımızın açmış olduğu toplam dava sayısı kaçtır?


5- İlgili yasa yürürlüğe girmeden önce; tapusu olan ve tapusu olmayan vatandaşlarımız arasında ne gibi düzenlemeler yapılmıştır?


6- Bakanlık olarak; mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına uygulamaya geçtiğiniz veya geçeceğiniz çalışmalar nelerdir?