2B yasasının avantajları nelerdir?

2B yasasının avantajları nelerdir? 2B yasasının avantajları nelerdir?

2B yasasının avantajları nelerdir?: 2B yasasının uygulanmasında satış bedeli, rayiç bedelin 70'i olarak belirlenirken, peşin veya taksitle ödeme seçeneği bulunuyor. Ayrıca peşin ödeme yapacak vatandaşlar için indirim de uygulanıyor...
2B yasasının avantajları nelerdir?


- 2B yasasında satış bedeli, rayiç bedelin 70'i olarak belirlenirken, peşin veya taksitle ödeme seçeneği bulunuyor. Peşin ödemede ayrıca yüzde 20 indirim uygulanıyor. Yarısının peşin ödenmesi halinde de yüzde 10 indirim imkanı bulunuyor.


- 2B arazilerine peşin ödeme yapacak vatandaşın ödeyeceği tutar, yapılacak indirimle rayiç bedelin yaklaşık yüzde 56'sına düşüyor.


- Taksitli ödemelerde bedelin yüzde 10'u peşin, kalanı, belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda 6 eşit taksitle, bu sınırlar dışında ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitle faizsiz, olarak ödenebilmesi imkanı getiriliyor.


- İndirimli taksitlendirme seçeneğinde, satış bedelinin en az yarısının ödenmek istenmesi halinde satış bedelinden yüzde on oranında indirim yapılarak, yarısı peşin alınıyor, kalan yarısı için ise, taksitlendirmedeki süreler uygulanıyor.


- En çok iki taksidin vadesinde ödenmemesi sözleşmenin feshine neden olmuyor. Taşınmazların üzerindeki yapı ve tesislerden ayrıca bedel alınmıyor. Satışı mümkün olmayan taşınmazlar yerine rayiç değerine eşdeğer başka bir taşınmaz satılabiliyor.


- Hak sahiplerinden, ecrimisil alınmıyor ve son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedelinden mahsup ediliyor.


- Hak sahiplerinin mirasçılarına veya Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noterde düzenlenen muvafakatname vermeleri halinde ise akdi haleflere satın alma hakkı getiriliyor.


- Açılmış olan davalar durduruluyor, dava açılması gerekenlere ise dava açılmıyor.Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com