3. sınıf inşaat maliyeti!

3. sınıf inşaat maliyeti! 3. sınıf inşaat maliyeti!

2014 yılında uygulanacak inşaat maliyet bedelleri 28738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer alıyor. Buna göre mesken inşaatlarında uygulanacak 3. sınıf inşaat maliyetleri ne kadardır?3. sınıf inşaat maliyeti!

2014 yılında uygulanacak inşaat maliyet bedelleri 28738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer alıyor. Bilindiği üzere, binalar binanın yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi, kalitesi ve benzeri noktalar dikkate alınarak sınıflara ayrılıyor. 


İnşaat sınıflarının tayinine esas alınacak nitelikler Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunup; binalar lüks inşaat, 1. sınıf inşaat, 2. sınıf inşaat, 3. sınıf inşaat ve basit inşaat olmak üzere beş gruba ayrılıyor.  


2014 yılında mesken inşaatlarında uygulanacak 3. sınıf inşaat maliyetleri şu şekilde sıralanıyor:


3. SINIF İNŞAAT MALİYETİ MESKEN 

ÇELİK KARKAS BİNA

ASG.: 552,67

AZA.:614,66

ORT.:583,67


BETONARME KARKAS

ASG.:316,17

AZA.:378,16

ORT.:347,17


YIĞMA KAGİR BİNA

ASG.: 284,31

AZA.:295,84

ORT.:290,08


YIĞMA YARI KAGİR BİNA

ASG.:190,43

AZA.:193,96

ORT.:192,20


AHŞAP BİNALAR

ASG.:320,63

AZA.:340,11

ORT.:330,37


TAŞ DUVARLI BİNA

ASG.:159,40

AZA.:196,61

ORT.:178,01


GECEKONDU TARZI BİNA

ASG.:91,25

AZA.:141,70

ORT.:116,48


KERPİÇ VE DİĞ.BASİT

ASG.: -

AZA.: -

ORT.: -1. sınıf inşaat maliyeti!
2. sınıf inşaat maliyeti!