1. sınıf inşaat maliyeti!

1. sınıf inşaat maliyeti!

Binalar lüks inşaat, 1. sınıf inşaat, 2. sınıf inşaat, 3. sınıf inşaat ve basit inşaat olmak üzere beş sınıfa ayrılıyor. Peki, 2014 yılında inşa edilecek 1. sınıf inşaat maliyeti ortalama ne kadardır?1. sınıf inşaat maliyeti!

Binalar lüks inşaat, 1. sınıf inşaat, 2. sınıf inşaat, 3. sınıf inşaat ve basit inşaat olmak üzere beş sınıfa ayrılıyor.  Bu sınıflama, binanın yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi, kalitesi ve benzeri noktalar dikkate alınarak yapılıyor.


İnşaat sınıflarının tayinine esas alınacak nitelikler Maliye Bakanlığında tespit ve ilan olunuyor.  2014 yılında uygulanacak inşaat maliyet bedelleri 17 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 62 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer alıyor. Peki, 1. sınıf inşaat olarak inşa edilecek bir meskenin maliyeti ortalama ne kadar tutar?


1. SINIF İNŞAAT MESKEN MALİYETİ TL/M2

ÇELİK KARKAS BİNA

ASG.: 1234,62 TL

AZA.: 1332,04 TL

ORT.: 1283,33 TL


BETONARME KARKAS

ASG.: 699,72 TL

AZA.: 768,76 TL

ORT.: 734,24 TL


YIĞMA KAGİR BİNA

ASG.: 581,89 TL

AZA.: 613,75 TL

ORT.: 597,82 TL


YIĞMA YARI KAGİR BİNA

ASG.: 383,49 TL

AZA.: 402,09 TL

ORT.: 392,79 TL 


AHŞAP BİNALAR

ASG.: 952,11 TL

AZA.: 1069,46 TL

ORT.: 1010,79 TL


Yukarıda yer alan 1. sınıf inşaat metrekare bedeli olup; yapılacak metrekare ile çarpıldığı takdirde, ortalama inşaat bedeli bulunuyor. Buna göre, 1. sınıf inşaatta çelik karkas olarak inşa edilecek bir mesken için metrekare birim fiyatı ortalama 1283,33 TL olup; 100 metrekare bir ev inşa edilmesi halinde ortalama maliyet 128.333 TL olarak hesaplanıyor.


Binada kalorifer, klima ve asansör tesisatı varsa bu bedellere kalorifer veya klima için yüzde 8, asansör için yüzde 6 oranında ilave yapılıyor.


100 metrekarelik bir evin maliyeti ne kadardır?
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:62!