39 maddede site kurul toplantıları süreç yönetimi 2!

39 maddede site kurul toplantıları süreç yönetimi 2!


Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "site kurul toplantıları süreç yönetimi 2" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...


16. SÜRECİN HUKUKİ BOYUTUNUN SAĞLIĞI İÇİN YAPILACAKLAR

634 sayılı KMK’ın ilgili maddelerinin gözden geçirilmesi

Yönetim planının ilgili maddelerinin incelenmesi

Önceki seçimler arşivinin değerlendirilmesi

Son üç yılın ictihatlarının site özelliklerine göre dikkate alınması

17. SÜRECİN İDARİ BOYUTUNUN SAĞLIĞI İÇİN YAPILACAKLAR

İş işleyişinin planlanması

Z-zamanlı iş akış cetvelinin hazırlanması

18. SÜRECİN SAĞLIĞI İÇİN YAPILACAKLAR

Akış cetvelinin iş işleyişine prova edilmesi

Seçim sürecinin başlatılması

19. SÜRECİN FORMAT ÖZELLİĞİ İÇİN YAPILACAKLAR

 Formlar

20. SÜRECİN HUKUKİ BOYUTUNUN SAĞLIĞI İÇİN YAPILACAKLAR

Site Yönetimi mevzuatlar bütünüdür. Seçimler de mutlaka mevzuatlar dahilinde yapılmak durumundadır.

21. 634 SAYILI KMK’IN İLGİLİ MADDELERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Sitelerimiz de dahil, kat mülkiyetine konu gayrimenkullerin hakkındaki en geniş mevzuat kaynağı olan Kat Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 02.01.1966 tarihinden beri dokuzdan fazla defa değişmiştir. Bu değişikliklerin süreceği de tahmin edilmektedir.

Yönetim ile ilgili, maddeler detaylı olarak kanun metninde emredici ve-veya düzenleyici olarak yer almıştır. Kanun, yönetmeliğin de, içtihatın da, yönetim planının da, genelgenin de, özelgenin de, tecrübenin de, yorumların da önündedir ve bağlayıcıdır.

Daha önceki uygulamalar, akıl yürütme, mantık ileri gibi mevcutlar ve çabalardan ziyade kanun maddeleri birinci öncelikli referanslardır.

22.YÖNETİM PLANININ İLGİLİ MADDELERİNİN İNCELENMESİ

Sitenin yönetimlerinin iç yönetmeliği, Yönetim Planı’dır. Yönetim planında tanımlanmayan, olmayan konular da KMK devreye girer. Yönetim Planının kanuna muhalif, kanunla çelişen maddeleri uygulanamaz.

23. ÖNCEKİ SEÇİMLER ARŞİVİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Daha önce seçimler yapılmışsa, bu seçim sürecine ait tutanaklar, seçim esnasında hatta sonrasında yaşanan tecrübeler gözden geçirilerek hukuki ve idari iyileştirmeler yapılabilir.

24. SON ÜÇ YILIN İÇTİHATLARININ SİTE ÖZELLİKLERİNE GÖRE DİKKATE ALINMASI

Kanunda tanımlanmamış konularda resmi yetkili yasal birimlerce gerekçesi ile içtihatlar oluşturulabilir. Ancak KMK bir çok değişikliğe uğramıştır. Bu sebeple bir çok içtihat ya kanun metnine dahil edilmiş ya da içtihata sebep olabilecek kanun maddelerindeki eksiklik ve atlamalar günün şartlarına göre metne eklenmiştir. Dolayısı ile kanunda tanımlanmış bir olayda önceden verilmiş içtihatlar değerlendirmeye alınamaz. Bunların yanında özellikle mali boyutlu bazı genelge ve özelgeler de olabilir, bunlarında dikkate alınmasında fayda bulunmaktadır.


(DEVAM EDECEK) 


Nihat Dönmez  -Site Yönetimleri Danışmanı

www.siteyonetimkitaplari.com
 

39 maddede site kurul toplantıları süreç yönetimi 1!